Noutati

2023

15.03.2023

ANUNŢ
Concurs pentru ocuparea funcției de director general

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr are sediul în municipiul Braşov, str. Fundaturii nr. 2, judeţul Braşov.

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, în conformitate cu prevederile din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr1.882 din 22 decembrie 2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultura, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 153 din 17 februarie 2006, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016. Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016.
Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro
Programul de desfăşurare a concursului:

 

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

15.03.2023

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților

28.04.2023

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I

08.05.2023

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor – etapa II / faza I

15.05.2023

Data pentru realizarea interviului: – etapa II / faza II

26.05.2023

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător

16.06.2023

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, etajul 3, camera 301.
Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare/ și https://www.potato.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs: telefon centrală 021.303.41.99/interior 600, email: [email protected].

Conform prevederilor art. 10 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016, prezentam documentele:

a) regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD;
b) contractul colectiv de muncă în vigoare, încheiat conform legii;
c) ultimele două rapoarte anuale de activitate ale INCD;
d) ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, întocmite conform legii, precum şi indicatorii de referinţă din ultimul an încheiat;
e) lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare;
f) un raport financiar care să includă: ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs;
g) lista cu principalele acte normative aplicabile INCD;
h) actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I şi, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II;
i) domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCD;
j) modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu MCID, care include şi fişa postului;
k) bibliografia.

Anunt ziar Adevarul.pdf  Anunt concurs.pdf si Euraxess

2018

Suntem onoraţi să vă informăm că în zilele de 27-28 noiembrie 2018, INCDCSZ Braşov va organiza  

Conferinţa naţională cu participare internaţională intitulată

Abordări noi în cercetare la cultura cartofului, sfeclei de zahăr, cerealelor şi plantelor medicinale în
condiţiile provocărilor generate de schimbările climatice şi economice globale                       

Conferinţă dedicată Centenarului Unirii 1918-2018″

2015

2015-02-12: Invitaţie Simpozionul Ziua Verde a cartofului in data de 9 iulie 2015 la Dragus, Brasov. Afis eveniment.

2015-01-25: EuroBlight si INCDCSZ Brasov organizeaza workshop de mana cartofului, in data de 10-13 mai 2015 la Hotel Kronwell, Brasov, Romania.

2015-01-03: Sesiune ştiinţifică INCDCSZ Brasov – 17.12.2015

2015-02-25: S-a publicat articolul Quantification of Total Flavonoid and Total Anthocyanin Content from Purple Potato,ISI, Scor relativ de IF= 0,677, – detalii. Autori: FLORENTINA DAMSA, ALEXANDRU WOINAROSCHY, GHEORGHE OLTEANU. Editura: REV. CHIM. 66 No. 2, Bucharest, pg. 227-229, ISSN 0034-7752.

2015-02-25: Centrul de Comunicare al Fermierilor din Romania – CCFR si INCDCSZ Brasov organizeaza Conventia Nationala a Cartofului , in data de 3-4 mai 2015 Poiana Brasov, Romania. Invitatie si afis Pentru detalii eveniment aici.

2015-03-30: Mentiunea 3 acordate doamnei Dr.ing. Puiu Isabela cu titlul „Sistem pentru automatizarea procesului de prelucrare a datelor in domeniul agricol” la Sesiunea Cercurilor Stiintifice Studentesti – 2015 – FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA .

2015-08-30: Sustinerea Teza de Doctorat „CERCETARI PRIVIND INFLUENTA SOIULUI SI A MASURILOR AGROFITOTEHNICE APLICATE ASUPRA CALITATII CULINARE SI TEHNOLOGICE A CARTOFULUI” autor Drd.ing. CAZAN (BARASCU) NINA.

2015-10-15: Sectia de Horticultura a Academiei Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti in pareteneriat cu Societăţii Română a Horticultorilor organizeaza in ziua de joi, 15 octombrie 2015 Sesiunea de referate stiintifice HORTICULTURA 2015 si Expozitia Noutati in horticultura romaneasca . Articole publicate în Hortus nr.14/2015 De la sistemul traditional la sistemul „SMART” in managementul culturii cartofului, Soiuri noi de cartof create la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Tulpinile necrotice ale virusului Y al Cartofului (PVY) – o provocare pentru cercetatori si o amentare pentru producatorii de cartof pentru samanta, .

2014

2014-11-7 si 8: Simpozion FACTORI DE RISC PENTRU MEDIUL INCONJURATOR SI SIGURANTA ALIMENTARA 7-8.11.2014″. Poster si lucrarea (in curs de publicare), cu titlul „THE RISK FACTORS MONITORING IN POTATO CROP THROUGH CONTINUOUS SOIL RESOURCES AND VEGETATION STATUS OBSERVATIONS ” sustinut la eveniment. Brosura eveniment.

2014-10-23: Simpozion Agricultura Romaniei in contextul PAC 23-25.10.2014″. Poster si lucrarea cu titlul „Rezultate preliminare privind efectele conditiilor climatice extreme asupra calitatii productiei la diferite soiuri romanesti de cartof” sustinut la eveniment.

2014-10-03: Sesiune ştiinţifică INCDCSZ Brasov – 11.12.2014 cu tema: Cartoful, sfecla de zahar si plantele medicinale – elemente esentiale in agricultura sustenabila. Invitatie sesiune, invitatie sponsori, afis si bener eveniment.

2014-09-25 si 26: Simpozion „Perspective ale Agriculturii Mileniului III”. Poster cu titlul „EVALUATION OF FOLIAR RESISTANCE TO PHYTOPHTHORA INFESTANS IN SOME POTATO VARIETIES AND CLONES IN NIRDPSB BRASOV” sustinut la eveniment.

2014-06-12: International Conference „New Trends on Sensing – Monitoring – Telediagnosis for Life Sciences”. Lucrararile L1, L2, abstractele A1, A2 si posterele P1, P2 sustinute la eveniment.

2014-07-10: Sustinerea Teza de Doctorat „STUDIUL PRODUCTIEI DE CARTOF IN FUNCTIE DE DIVERSITATEA SPATIALA A RESURSELOR” autor Drd.ing. ISABELA PUIU.

2014-02-12: Invitaţie Simpozionul Ziua Verde a cartofului. Poster eveniment.
Pentru detalii post eveniment aici.

2014-02-12: International Scientific Symposium having the title Conservation of plant diversity 22-24 May 2014, Chisinau, Republic of Moldova. Articolul prezentat este THE GARDENS OF MEDICINAL PLANTS AS A MEANS OF PRESERVATION AND RATIONAL VALORIZATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS autor Angela MARCULESCU, Gheorghe OLTEANU, pubicat in Revista Botanica Nr.8

2014-01-28: Participare la 19th Triennial Conference of the EAPR 6-11 Iulie 2014, Bruxel, Bruxel
Abstractele A1, A2, A3, A4, A5, A6, si posterele P1, P2, P3, P4, sustinute la eveniment.

2014-01-28: INCDCSZ Brasov organizeaza Conferinta a Protectia Plantelor Transilvania – 2014. Detalii in program final si invitaţie si program provizoriu. Anunt important: S-a mutat locatia de la Hotel ARO Palace Brasov la Pensiunea Kronstadt Brasov pe strada De Mijloc nr. 67. Poster si promo eveniment.
Pentru detalii post eveniment aici.

2013

2013-12-13: Sesiune ştiinţifică – 2013

2013-12-07: Vizita ministrului MEN la INCDCSZ Brasov, 7 decembrie 2013

2013-11-26: Participare la Forumul Romania – China, Bucarest, Romania, 26 noembrie 2013

2013-11-15: Participare la EAPR pathology section meeting din Jerusalem, Israel, November 17-21, 2013, cu lucrare (oral) Effect of some chemo and electrotherapies on potato virus Y and X infected Solanum Tuberosum L. plantlets, Carmen Liliana Badarau

2013-10-25: Participare la INDAGRA 2013, Targul international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei. ROMEXPO, Bucarest, Romania, October 30 – November 3, 2013

2013-10-25: Societatea Română a Horticultorilor sărbătorete în acest an Centenarul – o sută de ani de la înfiinare (1913-2013), loc de desfăşurare: Aula Magna a Academiei Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti, 29 octombrie 2013. Prezentarea susţinută şi posterele P1 şi P2. Publicaţi apărute articol în Hortus nr.12/2013, Cartea de aur a slujitorilor horticulturii româneşti. Diplomele primite D1, D2, D3, D4, D5, D6 şi D7, medalia M1. Brosură Soiuri de cartof româneşti 2013 .

2013-09-04: Conferintă cu tema „Plants for the Future”, (UBB Cluj, 30.09.2013 – 02.10.2013). Poster susţinut P1 şi rezumat

2013-09-02: Conferinta RICCCE18, (Sibiu, 04.09.2013 – 07.09.2013). S-a prezentat rezumat 1 şi rezumat 2

2013-07-3: ”Cartoful în România” 2013

2013-06-20: Simpozion cu tema „Preocupări actuale şi de perspectivă in genetica vegetală şi animală”,
(ASAS Bucureşti, 22.05.2013). Eveniment amanat pe data de 20 iunie 2013. Postere susţinute P1 şi P2

2013-04-24: SIMPOZIONUL NAŢIONAL “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXVI-A ( 4 Iulie 2013, Covasna )
cu tema “ Cultura cartofului în contextul schimbărilor climatice – o provocare permanentă ”.

2013-02-02: Al V-lea Simpozion Etnofarmacologie, 21-23.06.2013, Braşov – Sirnea Poster susţinut P1 si articolele O.2.6, O.2.7

2013-05-02: Workshop EuroBlight cu tema „Monitoring Phytophthora infestans 2013 in Europe”, (Limassol, Cyprus, 12-15 May 2013). Poster susţinut P1

2012

2012-10-12: SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (12 Decembrie 2012, Braşov )
45 de ani de cercetare-dezvoltare: tradiţie, continuitate şi viitor pentru agricultura României
.

 

2012-05-29: SIMPOZIONUL NAŢIONAL JUBILIAR “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXV-A, (12 iulie 2012, INCDCSZ Braşov şi S.C. HIBRIDUL S.R.L., Judeţul Braşov)
35 de ani de colaborare cercetare-producţie ”
.

2011

2011-12-20: SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (20 Decembrie 2011, Braşov )
Oportunităţi în modernizarea cercetărilor la cartof, sfecla de zahăr şi plante medicinale ”
.

 

2011-06-20: SIMPOZIONUL NAŢIONAL “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXIV-A (8 Iulie 2011, Braşov )
Cartoful – materie primă pentru industrializare ”
.

2010

2010-07-23/24: SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (9 Decembrie 2010, Braşov )
Cartoful, sfecla de zahăr şi plantele medicinale – parteneriat pentru viitor ”
. Pentru detali post conferinţă aici.

 

2010-06-3/4: SIMPOZIONUL NAŢIONAL “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXIII-A,15 – 16 iulie 2010: INCDCSZ Braşov

 • Tema: “ Noi abordări de cercetare la cartof ( Cultura ecologică – monitorizarea resurselor)”
  S.C. SOLFARM S.R.L., Sfântul Gheorghe, Judeţul Covasna.
  Tema: “ Ferme specializate în producerea cartofului de sămânţa ”
  Pentru detali post conferinţă, 15 – 16 iulie 2010, INCDCSZ Braşov aici.

 

 • 23 – 24 iunie 2010: CASA FERMIERULUI, satul Fântâna, comuna Hoghiz, Judeţul Braşov.
  Tema: “Particulariţi ale culturii cartofului în ferme mici familiale”
  Cartoful în România, VOL. XIX, NR. 1, 2.pdf
  Pentru detali post conferinţă, 23 – 24 iunie 2010, CASA FERMIERULUI aici.
2009

2009-12-10: SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (9 Decembrie 2009, Braşov )
Cartoful, sfecla de zahăr şi plantele medicinale – parteneriat pentru viitor ”
. Pentru detali post conferinţă aici.

 

2009-06-19: SIMPOZIONUL NAŢIONAL “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXII-A (8 – 9 iulie 2009, Târgu Secuiesc, Judeţul Covasna). Tema: “Cultura cartofului – Soluţii pentru fermieri în condiţiile actualei crize economice”. Pentru detali post conferinţă aici.

2008

2008-01-10: CONFERENCE OF EUROPEAN ASSOCIATION FOR POTATO RESEARCH (July 6 – 10 ; 2008 ; Braşov)
Potato for a changing world : 17-th triennial Conference of European Association for Potato Research

www.eapr2008-brasov.com
Primul AnuntAbstracts of Paper

2007

2007-09-10: 25 Octombrie 2007, Sesiune ştiinţifică – INCDCSZ Braşov – 40 de ani (1967 – 2007)
Programul sesiunii ştiinţifice „INCDCSZ Brasov – 40 de ani de cercetare în domeniul cartofului şi sfeclei de zahăr“ – detalii

2006

2006-12-21: Strategie CDI 2007-2013Link

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică a publicat proiectul Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-2013. Această strategie constituie cadrul de acţiune in domeniile de cercetare Stiinţifică, dezvoltare tehnologică si inovare pentru perioada 2007 -2013. – detalii pdf

Sari la conținut