Organizare

Structura organizatorică

Conducerea administrativă este asigurata de Consiliul de Administrație format din 9 persoane, al cărui președinte este Directorul General al Institutului.
Conducerea științifică este asigurata de Consiliul Științific.
Conducerea executivă este asigurata de Comitetul de Direcție și Directorul General al Institutului.

Comitetul de direcție

Dr.ing. Marius BUDEANU

Director general al INCDCSZ Brașov

C.V.

Dr. ing Victor DONESCU

Director Științific

CV-ul

ING. Emil NEACȘA

Director Tehnic

Lipsă CV

Ec. Nicolae VULCU

Director Economic

CV-ul

Ing. Carmen CHELMEA

REPREZENTANTUL SALARIAȚILOR

Lipsa CV

Ing. Virgil NIȚU

Șef bază experimentală vegetală și selecție animală

Lipsa CV

MRU. Nicoleta TEODORESCU

Șef birou resurse umane – salarizare

Lipsa CV

Consiliul de administratie (C.A.)

Dr.ing. Marius BUDEANU

Președinte – Director general al INCDCSZ Brașov

Dr. ing Victor DONESCU

Membru – PREȘEDINTE AL CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC

Lipsă CV

Dr. ing Victor DONESCU

Membru – PREȘEDINTE AL CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC

Lipsă CV

EC. Roxana IONIȚĂ

Membru – Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

C.V.-ul

Bianca Andreea Maria BÎRSAN

Membru – Reprezentant al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Lipsa C.V.

Prof.dr. Vasile PĂDUREANU

Vicepresedinte – Reprezentant al Universității Transilvania din Brașov

CV-ul

Ec. DANIEL VÂLCU

Membru – Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

CV-ul

Ing. DIDINA IOAN

Membru – Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Lipsa CV

Dr. Daniela DINICĂ

Membru – Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

CV-ul

 Ágnes Szuzsa KERESZTESI

Membru – Reprezentant al Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Lipsa C.V.

Consiliul științific (C.S.):

CS. I, Dr. ing. Victor DONESCU, președinte C.S., director științific
CS. III, Dr. ing. Nina BĂRĂSCU, vicepreședinte C.S.
CS. III, Dr. ing. Manuela HERMEZIU, secretar C.S., șef Laborator de cercetare pentru tehnologie și bune practici agricole
CS. I, Dr. chim. Carmen Liliana BĂDĂRĂU, membru
CS. III, Dr. ing. Mihaela CIOLOCA, membru

Institutul are în structura organizatorica trei direcții:

Direcția științifică, condusă de Directorul științific și are în componență următoarea structură:

 • Secretar științific
 • Secretariat științific, informare, documentare si prognoză
 • Laborator de cercetare pentru ameliorarea genetică și selecție vegetală
 • Laborator de cercetare pentru tehnologie și bune practici agricole
 • Laborator de cercetare pentru culturi de țesuturi vegetale

Direcția de dezvoltare, condusă de Directorul tehnic cu următoarea structură:

 • Baza Experimentală Vegetală și Selecție Animală
 • Biroul comercial – marketing
 • Compartiment achiziții publice

Direcția economică este condusă de Directorul economic cu următoarea structură

 • Biroul financiar- contabil

Directorul General are în subordine și compartimentele

 • Biroul resurse umane – salarizare
 • Compartimentul juridic
 • Compartimentul audit intern
 • Compartiment I.T.& C.