Organizare

Structura organizatorică

Conducerea administrativă este asigurata de Consiliul de Administrație format din 9 persoane, al cărui președinte este Directorul General al Institutului.
Conducerea științifică este asigurata de Consiliul Științific format din 7 persoane
Conducerea executivă este asigurata de Comitetul de Direcție și Directorul General al Institutului.

Comitetul de direcție

 

Director general al INCDCSZ Brașov

Lipsa C.V.

Dr. ing Victor DONESCU

Director Științific

CV-ul

ING. Emil Neacșa

Director Tehnic

Lipsă CV

Ec. Nicolae VULCU

Director Economic

CV-ul

Dr.ing. Nina Bărăscu

Vicepreședintele Consiliului Științific

Lipsa CV

Ing. Virgil Nițu

Șef bază experimentală vegetală și selecție animală

Lipsa CV

Nicoleta Teodorescu

Șef birou resurse umane

Lipsa CV

ING.CARMEN CHELMEA

REPREZENTANTUL SALARIAȚILOR

Lipsa CV

Consiliul de administratie (C.A.)

 

Director general al INCDCSZ Brașov, Președinte

DR. ING. Nina Bărăscu

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III, VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC

Lipsă CV

EC. Roxana IONIȚĂ

REPREZENTANT AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

C.V.-ul

nenominalizat

Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice

Lipsa C.V.

Prof.dr. Vasile PĂDUREANU

Reprezentant al Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de Alimentație și Turism

CV-ul

EC. DANIEL VÂLCU

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

CV-ul

ING. DIDINA IOAN

REPREZENTANT AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Lipsa CV

Dr. Daniela DINICĂ

Reprezentant al MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

CV-ul

nenominalizat

REPREZENTANT AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Lipsa C.V.

Consiliul științific (C.S.):

CS III, Dr. ing. Maria Floriana ȘTEFAN, președinte , șef Laborator de cercetare pentru ameliorare genetică și selecție vegetală
CS. III, Dr. ing. Nina BARASCU, vicepreședinte, secretar științific
CS. I, Dr. ing. Victor DONESCU, membru, director științific
CS. III, Dr.ing. Manuela HERMEZIU, secretar, șef Laborator de cercetare pentru tehnologie și bune practici agricole
CS. II, Dr. chim. Carmen Liliana BĂDĂRĂU, membru
CS. II, Dr. ing. Andreea TICAN, membru

Institutul are în structura organizatorica trei direcții:

Direcția științifică, condusă de Directorul științific și are în componență următoarea structură:

 • Secretar științific
 • Secretariat științific, informare, documentare si prognoză
 • Laborator de cercetare pentru ameliorarea genetică și selecție vegetală
 • Laborator de cercetare pentru tehnologie și bune practici agricole
 • Laborator de cercetare pentru culturi de țesuturi vegetale

Direcția de dezvoltare, condusă de Directorul tehnic cu următoarea structură:

 • Baza Experimentală Vegetală și Selecție Animală
 • Biroul comercial – marketing
 • Compartiment achiziții publice

Direcția economică este condusă de Directorul economic cu următoarea structură

 • Biroul financiar- contabil

Directorul General are în subordine și compartimentele

 • Biroul resurse umane – salarizare
 • Compartimentul juridic
 • Compartimentul audit intern
 • Compartiment I.T.& C.