Federaţia Naţională – CARTOFUL din România

Adresa: Brasov, Strada Fundaturii nr.:2 Cod  507099, România
Tel. : +4 0268 286 213 , Fax : +4 0268 476 608 ,
E-mail : [email protected]
Adresa de corespondenta:Loc. Fantana nr. 1 (Hoghiz ), Braşov, Cod  507099
Tel. : +4 0268 286 213 , Mobil : +4 0745 115 555
E-mail : [email protected]
Cod fiscal: 7739869; Cont: RO05 RZBR 0000 0600 0073 9734
Raiffeisen Bank S.A. Brasov

„Federaţia Naţională – CARTOFUL din România”, (F.N.C. – România), este persoană juridică română, de drept privat, de interes public, de caracter interprofesional şi de protecţie socială a cultivatorilor, depozitarilor, procesatorilor, distribuitorilor de cartof şi derivate, precum şi a altor organizaţii şi asociaţii aparţinând filialei produsului cartof, cu statut juridic de organizaţia fără scop lucrativ, neguvernamentală, autonomă şi apolitică, constituită potrivit procedurii şi în condiţiile O.G. 26 şi 55 /2000, completate, în prezent, cu prevederile legilor; 778/2002, 73/2002, 454/2003, în continuare, în prezentul Act Adiţional, se va utiliza prescurtat termenul de Federaţie, cu excepţia începutului fiecărui capitol.

Federaţia, este formată prin gruparea asociaţiilor profesionale cu personalitate juridică, de pe filiera producerii, depozitării, prelucrării (procesării) şi distribuţiei produsului cartof şi derivatelor acestuia.

Pentru mai multe detalii citiţi statutul F.N.C.R. – detalii pdf

Membrii fondatori (conform statut):

 1. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov;
 2. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare a Cartofului Mârşani;
 3. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare a Cartofului Târgu Jiu;
 4. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare a Cartofului Tulcea;
 5. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare a Cartofului Miercurea Ciuc;
 6. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare a Cartofului Târgu Secuiesc;
 1. Dr.doc.şt. Berindei Matei
 2. dr. ing. Draica Constantin
 3. ing. Olteanu Gheorghe
 4. ing.ec. Nan Ion
 5. ing. Aposteanu Marius
 6. dr.ing. Antochi Gheorghe
 7. ing. Ionescu Mihai Dragomir
 8. dr.ing. Vârcan Paul
 9. dr.ing. Diaconu Marin
 1. ing. Plămădeală Adriana
 2. dr.ing. Blaga Lucian
 3. dr.ing. Cojocaru Nicolae
 4. dr.ing. Bianu Teodor
 5. dr.biol. Plămădeală Boris
 6. dr.ing. Toader Viorel
 7. dr.ing. Mureşan Sabin
 8. dr.ing. Boțoman Gheorghe
 9. ec. Vulcu Nicolae
 1. dr.ing. Silvas Emil
 2. dr.ing. Ianoşi Sigismund
 3. dr.ing. Chiru Sorin Claudian
 4. dr.ing. Lado Ladislau
 5. dr.ing. Munteanu Emil
 6. dr.ing. Neguți Ioan
 7. dr.ing. Sin Constantin
 8. ing. Pomacu Petre
 9. ing. Popiuc Ioan
 10. dr.ing. Pop Silaghi Vasile

Loading

Sari la conținut