Declarații de avere și interese - Anul 2023 (31.08.2023)

1 Președinte C.A. - Director General, - Dr.ing. HERMEZIU Manuela, 8.08.2023 - prezent
1' Președinte C.A. - Director General, - Dr.ing. BUDEANU Marius, 25.11.2022 - 7.08.2023
-
2 Director Științific cu delegare 21.08.2023 - prezent,
Șef Laborator - Laboratorul calitate cartof, Dr. Ing. BĂRĂSCU Nina
2' Director Științific cu delegare 07.03.2023 - 16.08.2023,
Șef Laborator - Laboratorul AMSEM, Dr. Ing. STEFAN Maria, 2013 - 2014 , 2016 -2021, 01.03.2023 - prezent
3 Director Economic, Ec. VOICU Marcela 30.04.2023 - prezent
4 Membru C.A. - Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Prof.dr. PĂDUREANU Vasile, 2015 - prezent
5 Membru C.A. - Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ioan Didina - prezent
6 Membru C.A. - Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, MILEA Viorel din 15.02.2023-prezent ,
7 Membru C.A. - Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, VÂLCU Daniel, 2019 - prezent
8 Membru C.A. - Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovări şi Digitalizări, IONIŢĂ Roxana, 2015 - prezent
9 Membru C.A. - Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovări şi Digitalizări, Dr. DINICA Daniela , 2009 - prezent
10 Membru C.A. - Reprezentant al Ministerul Muncii si Protecției Sociale, NEGOIȚĂ Mihaela
11 Membru C.A. 29.04.2023 - prezent
Șef Laborator - laboratorul de cercetare pentru tehnologie şi bune practici agricole, Dr.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
12 Sef Laborator - laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, Dr.ing. CIOLOCA Mihaela 2017 - prezent
13 Sef birou comercial marketing, Ing. TEODORESCU Dan, 2010 - prezent
14 Sef Birou Financiar - Contabilitate Ec. VOICU Anica Marcela 2017 - 29.03.2023
15 Șef Baza - Baza experimentala vegetala si selecție animala, Ing. Hărțăganu - Chincișan Dorin 05.05.2023 - prezent
16 Inginer zootehnist, sector curci - Baza experimentală vegetală și selecție animală, Ing. NIȚU Virgil 30.05.2023 - prezent
17 Sef Birou - Birou resurse umane - salarizare - TEODORESCU Nicoleta - Anisoara 2018 - Prezent
18 Responsabil proiecte, Dr.chim. TICAN Andreea
19 Responsabil proiecte, Dr.chim. BĂDĂRĂU Carmen
Nr.crt. Funcţia(Nume persoana) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Director General, - Dr.ing. Marius BUDEANU
1' Director General, - Dr.ing. Nina BĂRĂSCU ,
1'' Director General, - Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
2 Director Stiintific, Dr.ing. Victor DONESCU
3 Director Tehnic Ec. Neacșa Emil, 2019-2023.02.03
3 Director Tehnic Ec. Macaveiu Viorel, 2010-2019
5 Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism - Prof.dr. Vasile PĂDUREANU 2015-prezent
6 Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Ing. VELICU Daniel, 2010 - prezent
7 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Simona CALIN (ISPAS) 2010-2017
8 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Adrian PETRESCU 2017-prezent  
7' Reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, - Brescan Mady, 2015 - prezent
7'' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Mota A, 2015 - prezent ,  
7''' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Roxana IONIŢĂ 2015 - prezent
8 Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii, - Dr. Daniela DINICA, 2009 - Prezent
9 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Dr. Ing. Stefan Maria, 2013 - 2014 , 2016 - prezent
9 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Ing. HERMEZIU Radu, 2009, 2014-2016
10 Sef Comparimentul-laboratorul de pentru Tehnologia Culturii Cartofului, - Dr.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
11 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2008-2014, 2016 - 2017
12 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Andreea Nistor 2015-2016
13 Contabil sef, - Ec. Nicolae VULCU
15 Sef birou resurse umane-salarizare, - Ec. Octavian POPA
16 Sef birou financiar contabil, - Ec. Ioan MOGA, 2010 - 2017
17 Sef birou comercial marketing, - Ing. Dan Teodorescu, 2010 - prezent
18 Sef ferma vegetala - Ing. Badea Viorel,2009, 2011-prezent
19 Sef ferma amelioarare si selectie animala - Ing. Emil Neacsa
20 Director proiect - Ing. Olteanu Gheorghe
21 Responsabil proiecte - Dr.chim. Badarau Carmen
22 Responsabil proiecte - Dr.agr. Tican Cornelia
24 Sef Birou Financiar - Contabilitate - Ec.Voicu Anica Marcela 2017 - prezent
25 Secretar Stiintific - Barascu Nina
26 Consilier Superior - Ioan Didina
27 Sef Baza - Nițu Virgil
28 Consilier I Superior - Seinu-Dragnea Ionel
29 Sef Birou - Teodorescu Nicoleta - Anisoara
30 Membru in consiliul de administratie - Valcu Daniel
31 Director General - dr. ing. Mihaela HĂBEANU

Indemnizații conducere INCDCSZ Brașov și membrii Consiliu de Administrație (1.04.2023)

 • Dr.ing. Marius BUDEANU – Director General, Președinte CA – 14.850 Lei
 • Dr.ing. Maria ȘTEFAN – Director Științific, membru CA – 6.192 Lei
 • …………………………….. Director Tehnic – ……….. Lei
 • Dr.ing. Manuela HERMEZIU – Președinte CS, membru CA – 6.804 Lei
 • Ec. Marcela VOICU – Director Economic – 9.532 Lei
 • Ec. Roxana IONIȚĂ – membru CA – 1.350 Lei
 • Prof.dr. Vasile PĂDUREANU – membru CA – 1.350 Lei
 • Didina IOAN – membru CA – 1.350 Lei
 • Daniel VÂLCU – membru CA – 1.350 Lei
 • Ing. Daniela DINICĂ – membru CA – 1.350 Lei
 • Cj. Viorel MILEA – membru CA – 1.350 Lei
 • Mihaela NEGOIȚĂ – membru CA – 1.350 Lei
Sari la conținut