Declarații de avere și declarații de interese - Anul 2022 - 2023

1 Director General, - Dr.ing. BUDEANU Marius, 25.11.2022 - Prezent
1' Director General, - Dr.ing. BĂRĂSCU Nina, 16.04.2021 - 21.10.2022
2 Director Stiintific, Dr.ing. DONESCU Victor, pana in 31.12.2022
3 Director Tehnic, Ing. NEACŞA Emil, 2019 - 02.02.2023
4 Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Prof.dr. PĂDUREANU Vasile, 2015 - prezent
5 Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ioan Didina
6 Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, MILEA Viorel din 15.02.2023-prezent
6' Reprezentant al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, BÎRSAN Bianca Andreea Maria pana in 15.02.2023
7 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, VÂLCU Daniel, 2019 - Prezent
8 Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovări şi Digitalizări, IONIŢĂ Roxana, 2015 - prezent
9 Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovări şi Digitalizări, Dr. DINICA Daniela , 2009 - Prezent
10 Reprezentant al Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, KERESZTESI Ágnes Szuzsa
11 Sef Laborator - Laboratorul AMSEM, Dr. Ing. STEFAN Maria, 2013 - 2014 , 2016 - 01.03.2023
12 Sef Laborator - Laboratorul AMSEM, Ing. HERMEZIU Radu, 2009, 2014-2016
13 Sef Laborator - laboratorul de cercetare pentru tehnologie şi bune practici agricole, Dr.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
14 Sef Laborator - laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, Dr.ing. CIOLOCA Mihaela 2017 - prezent
15 Director Economic, Ec. VULCU Nicolae 2009 - Prezent
16 Sef birou comercial marketing, Ing. Dan Teodorescu, 2010 - prezent
17 Responsabil proiecte, Dr.chim. Badarau Carmen
18 Responsabil proiecte, Dr.agr. Tican Cornelia
19 Sef Birou Financiar - Contabilitate Ec.Voicu Anica Marcela 2017 - prezent
20 Sef Baza - Baza experimentala vegetala si selectie animala, Nițu Virgil
21 Sef Birou - Birou resurse umane - salarizare - Teodorescu Nicoleta - Anisoara 2018 - Prezent
Nr.crt. Funcţia(Nume persoana) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Director General, - Dr.ing. Marius BUDEANU
1' Director General, - Dr.ing. Nina BĂRĂSCU ,
1'' Director General, - Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
2 Director Stiintific, Dr.ing. Victor DONESCU
3 Director Tehnic Ec. Neacșa Emil, 2019-2023.02.03
3 Director Tehnic Ec. Macaveiu Viorel, 2010-2019
5 Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism - Prof.dr. Vasile PĂDUREANU 2015-prezent
6 Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Ing. VELICU Daniel, 2010 - prezent
7 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Simona CALIN (ISPAS) 2010-2017
8 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Adrian PETRESCU 2017-prezent  
7' Reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, - Brescan Mady, 2015 - prezent
7'' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Mota A, 2015 - prezent ,  
7''' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Roxana IONIŢĂ 2015 - prezent
8 Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii, - Dr. Daniela DINICA, 2009 - Prezent
9 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Dr. Ing. Stefan Maria, 2013 - 2014 , 2016 - prezent
9 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Ing. HERMEZIU Radu, 2009, 2014-2016
10 Sef Comparimentul-laboratorul de pentru Tehnologia Culturii Cartofului, - Dr.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
11 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2008-2014, 2016 - 2017
12 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Andreea Nistor 2015-2016
13 Contabil sef, - Ec. Nicolae VULCU
15 Sef birou resurse umane-salarizare, - Ec. Octavian POPA
16 Sef birou financiar contabil, - Ec. Ioan MOGA, 2010 - 2017
17 Sef birou comercial marketing, - Ing. Dan Teodorescu, 2010 - prezent
18 Sef ferma vegetala - Ing. Badea Viorel,2009, 2011-prezent
19 Sef ferma amelioarare si selectie animala - Ing. Emil Neacsa
20 Director proiect - Ing. Olteanu Gheorghe
21 Responsabil proiecte - Dr.chim. Badarau Carmen
22 Responsabil proiecte - Dr.agr. Tican Cornelia
24 Sef Birou Financiar - Contabilitate - Ec.Voicu Anica Marcela 2017 - prezent
25 Secretar Stiintific - Barascu Nina
26 Consilier Superior - Ioan Didina
27 Sef Baza - Nițu Virgil
28 Consilier I Superior - Seinu-Dragnea Ionel
29 Sef Birou - Teodorescu Nicoleta - Anisoara
30 Membru in consiliul de administratie - Valcu Daniel
31 Director General - dr. ing. Mihaela HĂBEANU

Indemnizații conducere INCDCSZ Brașov și membrii Consiliu de Administrație

 • Dr.ing. Marius BUDEANU – Director General, Președinte CA – 12.150 Lei
 • Dr.ing. Victor DONESCU – Director Științific, membru CA – 9.763 Lei
 • Ing. Emil NEACȘA – Director Tehnic – 8.601 Lei
 • Ec. Nicolae VULCU – Director Economic – 9.477 Lei
 • Ec. Roxana IONIȚĂ – membru CA – 1.800 Lei
 • Prof.dr. Vasile PĂDUREANU – membru CA – 1.800 Lei
 • Didina IOAN – membru CA – 1.800 Lei
 • Daniel VÂLCU – membru CA – 1.800 Lei
 • Ing. Daniela DINICĂ – membru CA – 1.800 Lei
 • Ágnes Szuzsa KERESZTESI – membru CA – 1.800 Lei
 • BÎRSAN Bianca Andreea Maria – membru CA – 1.800 Lei