REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A REZULTATELOR ACTIVITĂȚII DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Această componentă este alcătuită conform Ordinului M.Ed.C.I. nr. 3845 din 06.05.2009 (Anexa 1).

Proiecte ADER – 2022

Proiectul ADER 4.1.1.: “Obținerea de soiuri noi de cartof cu capacitate superioară de răspuns la stresul abiotic și biotic prin utilizarea determinismului genetic al unor caractere de toleranţă”; data de începere: 01.10.2019, data de finalizare: 15.11.2022; valoarea contractului de finanțare: 919.432,99 lei; director de proiect: dr. ing. Ștefan Maria, dr. ing. Hermeziu Manuela.
Proiectul ADER 5.1.1.: “Cercetări privind controlul virotic la cartoful pentru sămânță și studiul comportării unor linii şi soiuri româneşti de cartof la noi virusuri cu potențial dăunător ridicat în contextul schimbărilor climatice”; data de începere: 27.09.2019, data de finalizare: 15.11.2022; valoarea contractului de finanţare: 555.475 lei; director de proiect: dr. ing. Bădărău Carmen-Liliana.
Proiectul ADER 5.1.2.: “Cercetări privind producerea de minituberculi în condiții de izolare specifice”, data de începere: 1.10.2019, data de finalizare: 15.11.2022; valoarea contractului de finanţare: 417.009; director de proiect: dr. chim. Tican Andreea.
Proiectul ADER 5.2.2.: “Cercetări privind elaborarea unui sistem inovativ de monitorizare a afidofaunei şi a sistemelor de monitorizare, control și testare a calităţii biologice la cartoful de sămânţă”; data de începere: 1.10.2019, data de finalizare: 15.11.2022; valoarea contractului de finanţare:459.411; director de proiect: dr. ing. Bărăscu Nina.
Proiectul ADER 6.1.1.: „Cercetări privind utilizarea nămolului tehnologic, rezultat din procesarea sfeclei în fabrica de zahăr, ca amendament pentru corectarea pH-ului pe solurile acide”; data de începere: 24.09.2019, data de finalizare: 15.11.2022; valoarea contractului de finanțare: 322.433,11 lei; director de proiect: dr. ing. Gherman Ioan.
Proiectul ADER 8.2.1.: “Testarea capacității de combinație a celor 3 linii autohtone de curcă Meleagris gallopago, în vederea populării microfermelor cu material biologic productiv şi adaptabil la condiții variabile de exploatare”; data de începere: 13.12.2019, data de finalizare: 31.10.2022; valoarea contractului de finanțare: 834.019 lei; director de proiect: ing. Neacșa Emil.

Proiecte NUCLEU – 2022

PN 19 32 01 01: “Metoda inovativă de obținere a liniilor de ameliorare la cartof cu rezistență genetică la Phytophthora infestans utilizând cisgeneza”; contractul 37 N/2019; data de începere a proiectului: februarie 2019, data de finalizare a proiectului: decembrie 2022; valoarea contractului de finanțare: 1.261.380 lei lei; responsabil de proiect: dr. ing. Ștefan Maria, dr. ing. Hermeziu Manuela.
PN 19 32 01 02: “Optimizarea unor metode de protecție antivirală a cartofului pentru sămânță, prin utilizarea de tratamente cu uleiuri esențiale, în scopul obținerii de material sănătos adaptat noilor condiții climatice din Romania”; contractul 37 N/2019; data de începere a proiectului: 2019, data de finalizare a proiectului: 15 decembrie 2022; valoarea contractului de finanțare: 729.997 lei; responsabil de proiect: dr. ing. Bădărău Carmen-Liliana.
PN 19 32 01 03: „Utilizarea liniilor provenite din sămânță botanică de cartof cu scopul identificării unor genotipuri de perspectivă, în contextul schimbărilor climatice la nivel global”; contractul 37 N/2019; data de începere a proiectului: februarie 2019, data de finalizare a proiectului: decembrie 2022; valoarea contractului de finanțare: 590.730 lei; responsabil de proiect: dr. ing. Cioloca Mihaela.
PN 19 32 02 01: „Monitorizarea bolilor foliare și de depozit la cartof în contextul schimbărilor climatice și studiul influenței patogenilor asupra parametrilor de producție și de calitate”; contractul 37 N/2019; data de începere a proiectului: februarie 2019, data de finalizare a proiectului: decembrie 2022; valoarea contractului de finanțare: 1.022.966 lei; responsabil de proiect: dr. ing. Hermeziu Manuela.

 

Sari la conținut