Declarații de avere și declarații de interese - Anul 2020

1 Director General, - Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU 2009 - Prezent
2 Director Stiintific, Dr.ing. Victor DONESCU
3 Director Tehnic Ec. Macaveiu Viorel - 2010 - 2019
Director Tehnic Ing. Neacşa Emil - 2019 - Prezent
4 Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism - Prof.dr. Vasile PĂDUREANU 2015 - prezent
5 Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Ing. VELICU Daniel, 2010 - 2019
6 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Simona CALIN (ISPAS) 2010 - 2017
7 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Adrian PETRESCU 2017 - 2019
8 Reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, - Brescan Mady, 2015 - prezent
9 Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Mota A, 2015 - 2018
10 Reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Roxana IONIŢĂ 2015 - prezent
11 Reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, - Dr. Daniela DINICA, 2009 - Prezent
12 Sef Laborator - Laboratorul AMSEM, - Dr. Ing. Stefan Maria, 2013 - 2014 , 2016 - prezent
13 Sef Laborator - Laboratorul AMSEM, - Ing. HERMEZIU Radu, 2009, 2014-2016
14 Sef Laborator - laboratorul de cercetare pentru tehnologie şi bune practici agricole - Dr.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
15 Sef Laborator - laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2008-2014, 2016 - 2017
16 Sef Laborator - laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Andreea Nistor 2015-2016
17 Director Economic, - Ec. Nicolae VULCU 2009 - Prezent
18 Sef birou resurse umane-salarizare, - Ec. Octavian POPA 2009 - Prezent
19 Sef birou financiar contabil, - Ec. Ioan MOGA, 2010 - 2017
20 Sef birou comercial marketing, - Ing. Dan Teodorescu, 2010 - prezent
21 Sef ferma vegetala - Ing. Badea Viorel,2009, 2011 - 2019
22 Sef ferma amelioarare si selectie animala - Ing. Emil Neacsa 2009 - 2019
23 Director proiect - Ing. Olteanu Gheorghe
24 Responsabil proiecte - Dr.chim. Badarau Carmen
25 Responsabil proiecte - Dr.agr. Tican Cornelia
26 Sef Birou Financiar - Contabilitate - Ec.Voicu Anica Marcela 2017 - prezent
27 Secretar Stiintific - Barascu Nina
28 Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Ioan Didina
29 Sef Baza - Baza experimentala vegetala si selectie animala - Nițu Virgil
30 Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii - Seinu-Dragnea Ionel 2018 - 2020
31 Sef Birou - Birou resurse umane - salarizare - Teodorescu Nicoleta - Anisoara 2018 - Prezent
32 Reprezentant al Ministerului Finantelor Publice - Valcu Daniel 2019 - Prezent
33 Director General - dr. ing. Mihaela HĂBEANU
Nr.crt. Funcţia(Nume persoana) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Director General, - Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
2 Director Stiintific, Dr.ing. Victor DONESCU
3 Director Tehnic Ec. Macaveiu Viorel - 2010-prezent
5 Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism - Prof.dr. Vasile PĂDUREANU 2015-prezent
6 Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Ing. VELICU Daniel, 2010 - prezent
7 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Simona CALIN (ISPAS) 2010-2017
8 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Adrian PETRESCU 2017-prezent  
7' Reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, - Brescan Mady, 2015 - prezent
7'' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Mota A, 2015 - prezent ,  
7''' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Roxana IONIŢĂ 2015 - prezent
8 Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii, - Dr. Daniela DINICA, 2009 - Prezent
9 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Dr. Ing. Stefan Maria, 2013 - 2014 , 2016 - prezent
9 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Ing. HERMEZIU Radu, 2009, 2014-2016
10 Sef Comparimentul-laboratorul de pentru Tehnologia Culturii Cartofului, - Dr.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
11 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2008-2014, 2016 - 2017
12 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Andreea Nistor 2015-2016
13 Contabil sef, - Ec. Nicolae VULCU
15 Sef birou resurse umane-salarizare, - Ec. Octavian POPA
16 Sef birou financiar contabil, - Ec. Ioan MOGA, 2010 - 2017
17 Sef birou comercial marketing, - Ing. Dan Teodorescu, 2010 - prezent
18 Sef ferma vegetala - Ing. Badea Viorel,2009, 2011-prezent
19 Sef ferma amelioarare si selectie animala - Ing. Emil Neacsa
20 Director proiect - Ing. Olteanu Gheorghe
21 Responsabil proiecte - Dr.chim. Badarau Carmen
22 Responsabil proiecte - Dr.agr. Tican Cornelia
24 Sef Birou Financiar - Contabilitate - Ec.Voicu Anica Marcela 2017 - prezent
25 Secretar Stiintific - Barascu Nina
26 Consilier Superior - Ioan Didina
27 Sef Baza - Nițu Virgil
28 Consilier I Superior - Seinu-Dragnea Ionel
29 Sef Birou - Teodorescu Nicoleta - Anisoara
30 Membru in consiliul de administratie - Valcu Daniel

Indemnizații conducere INCDCSZ Brașov și membrii Consiliu de Administrație

 • ing. Sorin Claudian CHIRU – Director General, membru CA – 12.852 Lei
 • ing. Victor DONESCU – Director Științific – 7.749 Lei
 • Emil NEACȘA – Director Tehnic – 6.694 Lei
 • Nicolae VULCU – Director Economic – 7.126 Lei
 • ing. Floriana-Maria ȘTEFAN – Președinte CS, membru CA – 5.397 Lei
 • Roxana IONIȚĂ – membru CA – 1.773 Lei
 • dr. Vasile PADUREANU – membru CA – 1.773 Lei
 • Didina IOAN – membru CA – 1.773 Lei
 • Daniel VÂLCU – membru CA – 1.773 Lei
 • Mady BRESCAN – membru CA – 1.773 Lei
 • ing. Daniela DINICĂ – membru CA – 1.773 Lei

Director General – Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU   2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Director Stiintific, Dr.ing. Victor DONESCU   2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Director Tehnic
Dr.ing. Sigmond Endre – 2009,2010
Ec. Macaveiu Viorel – 2010-prezent
2017    2016   2015    2013   2012    2010   2009

Sef Comparimentul-Laboratorul de Marketing-Cercetare
– Drd. ing. Gheorghe OLTEANU s-a unit cu alt compartiment
  2009

Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism
– Prof.dr. Vasile PĂDUREANU 2015-prezent
Reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”
– Acad. Cristian HERA – 2010-2013
– Dr.ing. Berindei Matei – 2009
2017    2016   2015      2013   2012    2009

Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
– Ing. VELICU Daniel, 2010 – prezent
– Ing. BADIU Aurel, – 2009
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice,
– Ec. Adrian PETRESCU 2017-prezent
– Ec. Simona CALIN (ISPAS) 2010-2017
2017    2016   2015     2013   2012   2010

Reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,
– Brescan Mady, 2015 – prezent
– Ing. Florin COSTIN, 2009,schimbat din functie
2017    2016   2015  2009

Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare– Mota A, 2015 – prezent
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
– Roxana IONIŢĂ 2015 – prezent
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii,
– Dr. Daniela DINICA, 2009 -2014
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM,
– Dr. Ing. Stefan Maria, 2016 – prezent
– Ing. HERMEZIU Radu, 2014-2016
– Dr. Ing. Stefan Maria, 2013 – 2014
– Dr. Ing. Rusu Sorin, 2010 – 2013
– Ing. HERMEZIU Radu, 2009
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef Comparimentul-laboratorul de pentru Tehnologia Culturii Cartofului,
– Drd.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
– Dr.ing. DONESCU Daniela, 2009-2013
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef comparimentul-laboratorul de cercetare pentru ameliorare si tehnologia sfeclei de zahar,
– Dr.ing. Gheorghe CLOŢAN, – 2009
s-a unit cu alt compartiment
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale,
– Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2016 – prezent
– Dr.ing. Andreea Nistor 2015-2016
– Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2008-2014
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Lazarea, desfintat 2013
– Dr.ing. Zoltan MOLNAR
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Contabil sef,
– Ec. Nicolae VULCU
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef birou resurse umane-salarizare,
– Ec. Octavian POPA
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef birou financiar contabil,
– Ec. Ioan MOGA, 2010 – prezent
– Ec. Viorel MACAVEIU, 2010
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef birou comercial marketing,
– Ing. Dan Teodorescu, 2010 – prezent
– Alexandru PRUNEAN, – 2009
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef ferma vegetala
– Ing. Badea Viorel, 2011-prezent
– Ing. Jako Atilla Andras,- 2011
– Ing. Badea Viorel, – 2009
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Sef ferma amelioarare si selectie animala
– Ing. Emil Neacsa
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Director proiect
– Ing. Olteanu Gheorghe
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Responsabil proiecte
– Dr.chim. Badarau Carmen
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Responsabil proiecte
– Dr.agr. Tican Cornelia
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Responsabil proiecte
– Biol. Karacsonyi Diana
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Responsabil proiecte, 2014
– Ing. Chiru N
2017    2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *