Cariera

Anul 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează în data de 20.02.2023 orele 9.00, la sediul INCDCSZ Brașov din str. Fundăturii nr.2, Brașov, concurs pentru ocuparea a unui post de inginer agronom. Criteriile de participare sunt: absolvent de studii superioare, specializarea agronomie, minimum 5 ani vechime în domeniul studiilor. Tematica concursului de inginer agronom este aici.

Dosarul trebuie să cuprindă copia actelor de studii (inclusiv foaie matricola), copia carte de identitate, copia carnet de munca (daca este cazul), CV-ul și cerere de înscriere (format liber) și se depune la sediul unității până la data de 17.02.2023.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268476795 int. 137.

Anul 2022

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează în data de 20.12.2022 orele 10, concurs pentru ocuparea a unui post de CS II, specializarea „Biotehnologii și virusologie” și a două posturi de CS II, specializarea „Tehnologia culturilor de câmp

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr.319/2003, Ordin nr. 6129/2016  și în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor științifice și a gradelor profesionale pentru personalul de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al INCDCSZ Brașov.

Concursurile se vor desfășura la sediul INCDCSZ Brasov din str. Fundăturii nr.2, Brașov, unde vor  fi depuse și dosarele de concurs, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Anul 2021

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Stiințifică vacant, în cadrul PNCDI III, in cadrul proiectului complex cu titlul:Creșterea eficienței energetice a instalațiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocolbustibili, în cadrul conceptului de biorafinare (AlgalBiogazConceptEnergie), încheiat în cadrul subprogramului 1.2 – Performanta instituțională, Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, contract nr.32PCCDI/2018.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Stiințifică vacant, în cadrul PNCDI III, in cadrul proiectului complex cu titlul: Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecției mediului,, încheiat în cadrul subprogramului 1.2 – Performanta instituțională, Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, contract nr.41PCCDI/2018.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Anul 2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Stiințifică vacant, în cadrul PNCDI III, in cadrul proiectului complex cu titlul: Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecției mediului,, încheiat în cadrul subprogramului 1.2 – Performanta instituțională, Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, contract nr.41PCCDI/2018.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare științifică vacant, în cadrul ONCDI III, in cadrul proiectului complex cu titlul: Creșterea eficientei energetice a instalațiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: bigaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare (AlgalBiogazConceptEnergie), încheiat în cadrul subprogramului 1.2 – Performanta instituțională, Proiecte Complexe realizate în consorții CDI, contract nr.32PCCDI/2008.

Vezi Detalii

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail [email protected] sau la nr.tel. 0268476795 int. 137 sau 118, de luni pana vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează în data de 19.03.2020, concurs pentru ocuparea a două posturi de CS I, specializarea „Biotehnologii și virusologie”

Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevazute în Legea nr.319/2003 și în Regulamentul de promovare în grade științifice al INCDCSZ Brașov.

Dosarele pentru înscrieri la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brasov, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului (respectiv pana la data de 10.03.2020)

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs în data de 26.02.2020 ora 9, în condițiile Legii nr.672/2002, pentru ocuparea postului de auditor public intern.

Criteriile de participare sunt: absolvent studii superioare economice sau postuniversitare in audit intern/riscuri/control intern, cu o experienta de min 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției

Dosarele pentru înscrieri la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brasov,  pană la data de 21.02.2020.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare științifică debutant, în cadrul Lab. de cerc.pt culturi de țesuturi vegetale, concurs ce se va desfășura în data de 05.03.2020 ora 9.

Criteriile de participare sunt: absolvent studii superioare, cunoștințe de limba engleza.

Dosarele pentru înscrieri la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brasov, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului (respectiv pana la data de 03.03.2020)

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahar Brașov, organizează concurs, în condițiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea a 3 posturi: asistent, laborant și muncitor necalificat, în cadrul sectorului de cercetare,  concurs ce se va desfășura în data de 04.03.2020 ora 9.

Dosarele pentru înscrieri la concurs se depun la sediul INCDCSZ Brasov, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului (respectiv pana la data de 03.03.2020)

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/476795 int. 137

Anul 2019

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Organizeaza concurs in conditiile Legii nr.319/2003, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  • Un post de Asistent de Cercetare Stiintifica, in cadrul proiectului complex cu titlul: Cresterea eficientei energetice a instalatiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, in cadrul conceptului de biorafinare (AlgalBiogazConceptEnergie) – click aici pentru detalii
  • Un post de biolog, specializarea entomologie, in cadrul Lab. de cerc. pt. tehnologie si bune practici agricole.click aici pentru detalii

Dosarele pentru inscrierile la concurs se depun la sediun INCDCSZ Brasov, in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului (respectiv pana la data de 18.10.2019)
Relatii suplimentare de pot obtine la tel. 0268/476795 int. 137

Pentru mai multe detalii click aici.

Anunț de scoatere la concurs a postului de asistent de cercetare științifică vacant în cadrul PNCDI III, proiect complex cu titlul: „Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecția mediului -ENI”.
Detalii privind desfășurarea concursului și conținutul dosarului de concurs găsiți aici:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/438721
https://jobs.research.gov.ro/anunt.php?id=3577

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr (INCDCSZ) Braşov, organizează concurs, în conformitate cu Legea 319/2003, pentru urmatoarele posturi:

– ocuparea functiei si gradului de CS III, in cadrul Lab. de cercetare pentru tehnologie si bune practici agricole.  Click aici pentru mai multe detalii

– director stiintific,director tehnic si director economic. Click aici pentru mai multe detalii

– sef de baza, in cadrul Bazei experimentale vegetale si selectie animala. Click aici pentru mai multe detalii

Anul 2018

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr (INCDCSZ) Braşov, organizează concurs, în conformitate cu Legea 319/2003 cu modificările ulterioare, pentru promovare a personalului din cercetare in grade stiintifice, dupa cum urmeaza:

Institutul scoate la concurs un post de Asistent de Cercetare Stiintifica.
Pentru informatii suplimentare clic aici.