Organigrama

Structura organizatorică

Conducerea administrativă este asigurata de Consiliul de Administrație format din 9 persoane, al cărui președinte este Directorul General al Institutului.
Conducerea științifică este asigurata de Consiliul științific format din 9 persoane
Conducerea executivă este asigurata de Comitetul de direcție și Directorul General al Institutului.

Comitetul de direcție

Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU

Director general al INCDCSZ Brașov, Președinte

CV-ul

Dr. ing Victor DONESCU

Director Științific

CV-ul

Ec. Viorel MACAVEIU

Director Tehnic

Lipsă CV

Ec. Nicolae VULCU

Director Economic

CV-ul

Consiliul de administratie (C.A.)

Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU

Director general al INCDCSZ Brașov, Președinte

CV-ul

Ing. Gheorghe OLTEANU

Cercetător științific I, Președinte al Consiliului Științific

C.V.-ul

Roxana IONIȚĂ

Reprezentant al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică si Inovare

C.V.-ul

Mady BRESCAN

Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice

Lipsa C.V.

Cj. Adriana-Elena MOȚA

Reprezentant al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

CV-ul

Prof.dr. Vasile PĂDUREANU

Reprezentant al Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de Alimentație și Turism

CV-ul

Dr.ing. Daniel VELICU

Reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Lipsa CV

Dr. Daniela DINICĂ

Reprezentant al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare

CV-ul

Ec. Adrian PETRESCU

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

CV-ul

Consiliul științific (C.S.):

CS. I, Ing. Gheorghe OLTEANU, președinte
CS. III, Dr.ing. Nina BARASCU, vicepreședinte
CS. I, Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU, membru, director general
CS. I, Dr.ing. Victor DONESCU, membru, director științific
CS. II, Dr.biol. Daniela DONESCU, membru
CS. III, Dr.ing. Maria ȘTEFAN, membru, șef laborator Ameliorarea genetică și selecție vegetală
CS. III, Dr.ing. Manuela HERMEZIU, secretar, șef laborator Tehnologie și bune practici agricole
CS. I, Dr.ing. Ioan GHERMAN, membru
CS. III, Dr.ing. Andreea TICAN, membru

Institutul are în structura organizatorica trei direcții:

Direcția științifică, condusă de Directorul științific și are în componență următoarea structură:

 • Secretar științific
 • Secretariat științific, informare, documentare si prognoză
 • Laborator de cercetare pentru ameliorarea genetică și selecție vegetală
 • Laborator de cercetare pentru tehnologie și bune practici agricole
 • Laborator de cercetare pentru culturi de țesuturi vegetale

Direcția de dezvoltare, condusă de Directorul tehnic cu următoarea structură:

 • Baza Experimentală Vegetală
 • Baza Experimentala de Ameliorare și selecție animală
 • Biroul comercial – marketing
 • Compartiment achiziții publice

Direcția economică este condusă de Directorul economic cu următoarea structură

 • Biroul financiar- contabil

Directorul General are în subordine și compartimentele

 • Biroul resurse umane – salarizare
 • Compartimentul juridic
 • Compartimentul audit intern
 • Compartiment I.T.& C.