Activitati

1Promovarea progresului tehnic, pe întreaga filieră
a produsului cartof ,în vederea creării unor fundamente noi şi solide ale agriculturii româneşti, stimulării activităţii de producere a unui cartof de calitate, prelucrare industrială eficientă şi distribuire modernă a produsului cartof şi derivatelor;
2Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică
în domeniu,pentru o mai rapidă şi eficientă intervenţie în rezolvarea tuturor deficienţelor cu care se confruntă membrii organizaţiei, în scopul obţinerii unei producţii superioare cantitativ şi calitativ şi cu costuri cât mai reduse;
3Elaborarea şi implementarea programelor destinate
creşterii calităţii cartofului de sămânţa,în principal pentru îmbunătăţirea stării fitosanitare a acestuia;
4Corelarea nivelului producţiilor de cartof şi a calităţii
cu cerinţele pieţei;
5Intermediere în aprovizionarea membrilor organizaţiei
cu inputuri tehnologice şi a activităţilor de import-export;
6Imbunătăţirea sistemului informaţional privind
cererea şi oferta de cartof,cât şi asigurarea unei circulaţii rapide a informaţiilor;
7Formarea şi dezvoltarea pistei produsului
cartof şi a spiritului de afaceri, specific economiei de piaţă;
8Promovarea produsului cartof şi derivate
obţinut de membrii organizaţiei, pe piaţa interna şi externă;
9Punerea în valoare a mărcilor de calitate:
soiuri noi valoroase,tehnologii modeme sau îmbunătăţite,produse specifice diferitelor zone, produse biologice, cartof cu destinaţii speciale, etc.;
10 Apărarea intereselor membrilor organizaţiei
în relaţiile acestora cu alte organisme guvernamentale şi ale Administraţiei de Stat;;
11 Elaborarea şi promovarea unor programe (proiecte)
de susţinere financiară a membrilor şi de obţinere a unor facilitaţi de la Bugetul de Stat, Bugete locale şi de la Uniunea Europeană;
12 Cooperarea cu organisme ale statului şt ale
societăţii civile,în vederea elaborării şi implementării unor politici agrare comune;
13 Preocuparea pentru promovarea unor practici,
tehnologii de producţie care să asigure protecţia mediului înconjurător;
14 Acordarea de consultanţă, în principal în
domeniul asocierii,managementului şi marketingului, în colaborare cu Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă.
15 Stimularea producţiei de produse biologice;
Sari la conținut