pot0

Tehnoredactare

Lucrările ştiinţifice vor avea maxim 6 pagini ce vor fi redactate conform cu template-ul Microsoft Word pe care-l puteţi vizualiza şi salva de aici:

Template MS Word 2017 – Reguli de tehnoredactare a lucrărilor ştiinţifice , care poate fi utilizat ca model şi este un şablon pe care se poate lucra în mod direct prin înlocuirea paragrafelor corespunzătoare.

Structura lucrării ştiinţifice:

  • Introducere
  • Material şi metodă
  • Rezultate şi discuţii
  • Concluzii
  • Bibliografie

Vă rugăm ca la tehnoredactarea lucrărilor în limba română să folosiţi caractere diacritice.
Nu vor fi acceptate pentru publicare lucrările care nu respectă regulile de tehnoredactare.

Rezumatul lucrării – cu referire expresă la rezultatele cercetărilor – trebuie să conţină între 250400 cuvinte.
Autorii poartă integral responsabilitatea pentru acurateţea calculelor, datelor experimentale şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudinea redactării în limba engleză.

Vor fi selectate lucrări pentru publicare (contra cost) în reviste cotate BDI, ISI. Lucrarea in extenso, în limba română și limba engleză se trimite pe adresa de e-mail [email protected].

Sari la conținut