Transparenta

Raspuns la adresa nr. 528.603/15.07.2016 Domeniul activelor statului

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov respectă standardele de transparenta pentru institutiilor de stat, publicand pe site-ul institutiei informatiile prevazute de legislatia in vigoare spre a fi facute publice (Art. 51 din Legea 111/2016 si OUG 109/2011).

Transparenta. Obligatii de raportare
Intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere, trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarilor sau asociatilor si al publicului, urmatoarele documente si informatii:

 

Hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii: nu este cazul ;

Situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare:

Raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului:

Raportul de audit anual:

Lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor sau, dupa caz, ale membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, precum si nivelul remuneratiei acestora:pagina organigrama;

Rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere:

Raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar: lipsa ;

Codul de etica, in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecarui an, in cazul revizuirii acestuia:
cod de etica al personalului (2015) si al personalului din cercetare (2015).

(la data 04-iun-2016 Art. 51, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 111/2016 ) (2) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a intreprinderii publice pe o perioada de cel putin 3 ani.

.vc_custom_1503655195301{margin-bottom: 50px !important;}

Loading

Sari la conținut