Despre Proiect

Titlu proiect: Tehnologie inovativa pentru eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice), patogen al cartofului cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice din Romania – TINPVY

Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Programul: PARTENERIATE – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa – PN-II-PT-PCCA-2013-4
Nr. contract, cod proiect: 178/2014, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0452
Data propusa de incepere – finalizare a proiectului: 01.07.2014 – 30.09.2017 (39 luni)
Valoarea totala a proiectului: 1.000.000 lei + 165.000 lei contributie financiara proprie IMM (15% din valoare proiect)

 • Coordonator: INCDCSZ Braşov,
  • Director de proiect – Sorin Claudian CHIRU
  • Responsabil – Carmen Liliana BADARAU
 • Partener P1: Uiversitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca
  • Responsabil – Elena RAKOSY
 • Partener P2: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Targu Secuiesc
  • Responsabil – Luiza MIKE
 • Partener P3: S.C. Solfarm S.R.L. Sfantu Gheorghe
  • Responsabil – Peter-Vilmos KISS-BARTHA

Rezumatul proiectului:

Infectiile produse de virusul Y al cartofului pot reduce productia cu 50-90%. Se impune ca prioritate identificarea materialului initial sanatos, utilizarea unor soiuri rezistente la atacul acestui virus. In ultimele trei decenii au aparut tulpini virale noi, agresive (inving rezistenta unor soiuri), unele producand simptome pe tuberculi. Pagubele produse de acestea sunt cantitative (reducerea productiei), calitative (deprecierea comerciala a tuberculilor), financiare (cartoful de consum devine nevandabil, cel de samanta este declasat sau respins de la certificare). Cercetarile din cadrul prezentului proiect vor contribui la limitarea raspandirii acestui patogen, la reducerea pagubelor cauzate de acesta, prin identificarea si implementarea unor solutii metodologice noi. Obiectivul principal al proiectului este elaborarea unei tehnologii inovative de eficientizare a controlului acestor patogeni emergenti. Pentru realizarea obiectivelor propuse, principalele activitati din cadrul proiectului sunt orientate in trei directii, urmarind evaluarea urmatoarelor aspecte: 1) biologia agentului patogen (identificarea unor tulpini virale ale PVY- stabilirea raspandirii spatiale a acestora la diferite genotipuri prelevate din 4 zone geografice cultivatoare de cartof: Brasov, Cluj, Harghita,Covasna); 2) biologia gazdei (identificarea unor genotipuri de cartof cu rezistenta/toleranta ridicata la unele tulpini necrotice); 3) aspecte ecologice (colectare de date climatice, edafice; corelatii intre frecventa infectiilor virale cu PVY necrotic si conditiile climatice din zonele unde s-a cultivat materialul testat; identificarea zonelor cu frecventa ridicata de infectie cu tulpinile necrotice PVY, pentru realizarea hartilor de risc). Rezultatele lucrarilor de cercetare vor fi utilizate pentru:

 • elaborarea unei tehnologii inovative pentru eficientizarea controlului unor tulpini necrotice PVY, in special a celor care produc patarea inelara necrotica a tuberculilor (utilizarea de soiuri recomandate, controlul riguros al acestor tulpini virale la certificarea cartofului, utilizarea tehnicii PCR pentru indexarea probelor, evitarea zonelor cu risc epidemiologic, noi tehnici de identificare – analize spectrale, agricultura de precizie – a agentilor patogeni si de transmitere rapida a informatiilor la toti actorii de pe filiera cartofului, evitandu-se astfel extinderea virusului).
 • formularea unor modele virtuale privind situatia viitoare a cartofului in tara noastra in cazul in care nu se vor lua masurile necesare pentru stoparea bolilor virotice cauzate de acesti agenti patogeni, masuri care sunt specificate in tehnologia inovativa.

Proiectul promoveaza cercetari originale, contribuie la dezvoltarea cunoasterii in domeniu (tulpini necrotice ale PVY afecteaza cultura de cartof din intreaga lume). Dobandind cunostinte noi privind evolutia acestor tulpini virale in tara noastra, stabilind corelatiile cu diferiti factori se vor formula concepte originale (care vor contribui la cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti), se va elabora o tehnologie inovativa pentru a eficientiza sistemul de control si de protectie a culturilor de cartof din Romania impotriva agresivelor tulpini necrotice ale PVY, pentru obtinerea unui material sanatos si curat. De rezultatele proiectului vor beneficia producatorii de cartof, organele de decizie din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Federatia Nationala a Cartofului din Romania, care stabilesc politicile adecvate de producere a cartofului, structura de soiuri, orientarea productiei de cartof din Romania.

Planul de activitati

  • Etapa I

   Studiu documentar Dezvoltare model experimental. Alegerea genotipurilor de cartof. Achizitie date pentru initierea bazei de date georeferentiate

  • Etapa II

   Evaluarea spectrului tulpinilor virusului Y al cartofului, a gradului de rezistenta / toleranta la infectia cu tulpinile virale necrotice ale virusului Y al cartofului la genotipurile luate in studiu

  • Etapa III

   Elaborarea (pe baza rezultatelor preliminare) de studii privind gradul de rezistenta/toleranta al unor genotipuri la infectia cu tulpinile necrotice ale virusului Y al cartofului, evolutia acestui patogen in timp si spatiu in zonele geografice tinta)

  • Etapa IV

   Definitivarea pe baza studiilor si cercetarilor efectuate, a unui sistem tehnologic inovativ de control al tulpinilor necrotice PVY. Elaborare documente (harti de risc si de vulnerabilitate, strategii de control) si raport final

Obiective

Scopul

Scaderea nivelului de infectie virotica a materialului de plantat prin eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice) al cartofului – agent patogen care produce pagube insemnate cultivatorilor de cartof

 

Obiective

1. Identificare soiuri cu rezistenta/toleranta maxima la tulpinile necrotice PVY.

2. Delimitarea unor zone geografice favorabile si de risc pentru cultivarea cartofilor pentru samanta (referindu-ne PVY tulpini necrotice).

3. Dobandire de noi cunostinte referitoare la cele mai pagubitoare tulpini necrotice PVY, printr-o abordare interdisciplinara.

Parteneri

COORDONATOR- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar (INCDCSZ )Brasov

 • Promoveaza cercetarea strategica fundamentala si aplicativa in domeniul culturii cartofului si sfeclei de zahar.
 • Printre direcsiile principale de cercetare se numara: mensinerea si imbunatasirea patrimoniului genetic la cartof, sfecla de zahar, plante medicinale; crearea soiurilor noi de cartof; imbunatasirea calitasii cartofului pentru samansa si promovarea biotehnologiilor (culturi ‘in vitro’, micro si minituberculi); elaborarea tehnologiilor integrate si diferentiate de cultivare a cartofului si sfeclei de zahar cu consumuri energetice reduse, nepoluante si economice; elaborarea de metode privind prognoza si avertizarea controlului pentru principalele boli si daunatori; testarea fizico-chimica si biochimica a materialului vegetal; analiza si combaterea principalelor boli care afecteaza culturile de cartof; elaborarea de studii privind zonarea si microzonarea, managementul de precizie si marketingul productiei de cartof, sfecla de zahar etc.
 • INCDCSZ Brasov este singurul Institut Nasional din sara care se ocupa cu cercetarea cartofului. in cei 45 de ani de activitate, a avut o remarcabila contribusie la dezvoltarea tehnologiilor moderne de producere a cartofului, in lucrarile de ameliorare, in mensinerea unor soiuri valoroase de cartof. in aceasta perioada s-au obsinut, omologat si brevetat in cadrul institutului un numar de 23 soiuri noi de cartof si s-au mai depus documentasiile pentru inca 10 brevete reprezentand tehnologii, rase noi de curci si aparatura de cercetare.
 • INCDCSZ Brasov dispune de logistica si personal calificat in domeniu pentru: realizarea de campuri experimentale si elaborarea de tehnologii de cultivare si pastrare a produselor, testarea de prototipuri, implementarea, diseminarea, organizarea de simpozioane interne si internationale, publicarea de articole si lucrari stiintifice.
 • INCDCSZ coordoneaza TOATE pachetele de lucru in cadrul proiectului.

Partener 1 – Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca

 • Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca este o institutie specializata in invatamantul superior cu anvergura la nivel national si european.
 • Facultatea de biologie din cadrul acestei universitati are ca misiune fundamentala formarea de specialisti in biologie, licentiati in diferite ramuri ale biologiei aplicate inclusiv biologie agricola. Facultatea urmareste generarea de cunoastere prin cercetare, dezvoltare, inovare, formarea profesionala de nivel superior.
 • Colective de cadre didactice din cadrul Facultatii au derulat numeroase proiecte de cercetare finantate de catre CEEX, CNCSIS, CNMP, ANCS, POSCCE si alte institutii.
 • Colectivul de cercetare de Inginerie genetica vegetala a Facultatii se remarca prin rezultatele obtinute pana in prezent privind solutionarea unor probleme legate de virusul Y al cartofului, gasirea unor surse de germoplasma foarte rezistente la virusul Y al cartofului, genotipuri destinate pentru industrializare (fiind foarte bogate in amidon).
 • INCDCSZ coordoneaza TOATE pachetele de lucru in cadrul proiectului.

Partener 2 – Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Targu-Secuiesc

 • Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Targu-Secuiesc are experienta in crearea de noi soiuri de cartof si producerea de samanta de cartof din categorii biologice superioare.
 • Activitatea de ameliorare a inceput in anul 1987, unitatea a omologat 11 soiuri de cartof din care 8 soiuri au fost brevetate in Romania.
 • in prezent unitatea dispune de material de ameliorare in diferite stadii de multiplicare, obtinut prin hibridare sexuata, care va fi pus la dispozitia membrilor consortiului pentru selectie. Campul de clone de la munte, la o altitudine de peste 1200 m, unde se intrunesc conditii de izolare naturale privind infectia cu viroze va fi utilizat pentru inmultirea materialului din categorii biologice superioare.
 • Statiunea are experienta in promovarea si realizarea proiectelor stiintifice.
 • Directii de cercetare: mentinerea si imbunatatirea fondului/patrimoniului genetic la cartof, crearea de noi soiuri de cartof, imbunatatirea calitatii cartofului pentru samanta, elaborarea tehnologiilor integrate si diferentiate de cultivare a cartofului cu consumuri energetic reduse, nepoluante si economice, elaborarea de metode privind prognoza si avertizarea controlului pentru principalele boli si daunatori, analiza si combaterea principalelor boli care afecteaza culturile de cartof.

Partener 3 – S.C. SOLFARM S.R.L

 • S.C. SOLFARM S.R.L. este intreprindere mica, in cursul anului 2007 a realizat un program SAPARD, in valoare de 130.000 EU, iar in 2009 a modernizat depozitul de 1500 tone prin sistemul german de depozitare a cartofului GAUGELE.
 • Are experienta in organizarea campurilor experimentale si demonstrative, in modernizarea spatilor de depozitare, aplicarea unor tehnologii inovative in cultivarea cartofului. Cultiva anual 200 ha cartof pentru samanta si consum
 • Societatea are contracte de valorificare a cartofului cu lanturile REAL, METRO si AUCHAN pe tot parcursul anului.
 • Unitatea economica, in acest an sarbatoreste 14 ani de activitate, si reuseste sa incheie activitatea asa cum a facut an de an, cu profit.

Evenimente

Evenimente proiect

A 0. Workshop TINPVY – „Noutati in domeniul eficientizarii controlului virusului Y al cartofului (patogen cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice)” Brasov, 24 iunie 2016 – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Aula Matei Berindei

A 1. Sesiunea de comunicari stiintifice – „Cartoful, sfecla de zahar si plantele medicinale – elemente esentiale în agricultura sustenabila” Brasov, 11.12.2014 – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Aula Matei Berindei

A 2. Conferinta de lansare si prezentare a proiectului – „Tehnologie inovativa pentru eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice), patogen al cartofului cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice din Romania (TINPVY)” 20.10.2014 ora 10 – la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, Aula Matei Berindei

Etape

REZULTATE: PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI

– tehnologie inovativa pentru protectia culturilor de cartof pentru samanta si consum din Romania, impotriva unor boli epidemice pagubitoare produse de tulpinile necrotice PVY, (in concordanta cu principiile agriculturii ecologice si durabile);
– studiu complex privind evolutia spectrului tulpinilor virale PVY in tara noastra in vederea evaluarii nivelului de infectie al materialului cu tulpinile cele mai agresive, elaborarii si promovarii de noi strategii de control si prevenire a patarii inelare necrotice a tuberculilor + pentru tulpini care nu produc simptome vizibile in vegetatie in cazul infectiei primare;
– baza de date (BD) georeferentiate prin monitorizarea continua a resurselor (topografice, edafice, climatice, antropice si biologice);
– harti de risc si vulnerabilitate legate de intensitatea si evolutia tulpinilor necrotice ale virusului Y in diferite zone geografice din Romania, evolutia spatiala si temporara a conditiilor climatice si edafice;
– sinteze privind evolutia conditiilor climatice, evolutia spatiala a spectrului tulpinilor PVY;
– materiale de popularizare, prin care toti producatorii de cartof sa fie informati corect referitor la liniile si soiuri de cartof cu rezistenta ridicata sau tolerante fata de infectia cu PVYNTN (care sa inlocuiasca soiurile sensibile cultivate in prezent, reducandu-se astfel substantial pagubele de productie).

Rapoarte

Descarca raport

Etapa I

Etapa I: Studiu documentar Dezvoltare model experimental. Alegerea genotipurilor de cartof. Achizitie date pentru initierea bazei de date georeferentiate

 

Data de începere: 01.07.2014 Data de finalizare: 15.12.2014

Rezultate finalizate:

Etapa II

Etapa II: Evaluarea spectrului tulpinilor virusului Y al cartofului, a gradului de rezistenta / toleranta la infectia cu tulpinile virale necrotice ale virusului Y al cartofului la genotipurile luate in studiu.

 

Data de începere: 01.01.2015  Data de finalizare: 15.12.2015

Rezultate finalizate:

Lucrari publicate:

Etapa III

Elaborarea (pe baza rezultatelor preliminare) de studii privind gradul de rezistenta/toleranta al unor genotipuri la infectia cu tulpinile necrotice ale virusului Y al cartofului, evolutia acestui patogen in timp si spatiu in zonele geografice tinta).

 

Data de începere: 01.01.2016   Data de finalizare: 15.12.2016

Obiectivele etapei:

Estimarea gradului de rezistenta/toleranta al genotipurilor la infectia cu tulpinile necrotice ale virusului Y al cartofului, evaluarea incidentei tulpinilor necrotice PVY la genotipurile de cartof luate in studiu in vederea estimarii evolutiei acestui patogen in timp si spatiu in zonele geografice tinta si identificarii soiurilor cu rezistenta ridicata fata de tulpinile necrotice PVY, efectuarea testelor virotice la probele prelevate din zonele tinta in anul 2015, realizarea experientelor in camp si spatii protejate, achizitia de date necesare pentru completarea bazei de date georeferentiate, aprecierea statusului infectiei virotice in zonele tinta corelat cu genotipurile luate in studiu, diseminarea rezultatelor.

Rezultatele vizate:

Realizarea loturilor experimentale si a experientelor, studii privind evolutia tulpinilor necrotice PVY in timp si spatiu in zonele geografice tinta, studii referitoare la comportarea unor genotipuri de cartofi la infectia cu tulpinile necrotice PVY, domeniu detaliat pe pagina web a CO cu informatii de la parteneri, rezultatele obtinute si link-urile utile, materiale promotionale (work shop), harti rezultate preliminare (intensitatea si evolutia infectiilor PVY tulpinile necrotice in zonele geografice tinta), diseminare rezultate participari la 9 conferinte, 6 articole stiintifice si de informare, brosura (19 pag.), carte (165 pagini).

Rezultate finalizate:

 • Loturi experimentale INCDCSZ Brasov (CO) Descarca

 • Loturi experimentale Solfarm SRL Descarca

 • Loturi experimentale SCDC Tg Secuiesc Descarca

 • Studii privind reactia unor genotipuri de cartof la inocularea cu izolate necrotice PVY si simptomele cauzate Descarca

 • Elaborare harti pe baza rezultatelor preliminare Descarca

 • Monitorizare vectori si date pedoclimatice (2016) Descarca

 • Date pedoclimatice si completare BD (zona Brasov) Descarca

 • Raport 3 Descarca

Articole stiintifice:

 • PRELIMINARY STUDIES REGARDING THE INCIDENCE OF POTATO VIRUS Y IN SEED POTATOES IN ROMANIA (FOR SEVERAL CULTIVARS) Descarca
 • BEHAVIOUR OF DIFFERENT POTATO VARIETIES BY SIMULATING IN VITRO OF HYDRIC STRESS CONDITIONS Descarca
 • Total Monomeric Anthocyanin and Total Flavonoid Content of Processed Purple Potato Descarca
 • PRELIMINARY STUDIES REGARDING THE Potato Virus Y (NECROTIC STRAINS) EXTRACTION AND PURIFICATION Descarca
 • STUDIES REGARDING THE TRANSMISSION OF POTATO VIRUS Y (PVY) TROUGH SEVERAL MECHANICAL MEANS Descarca
 • THE INCIDENCE OF POTATO VIRUS Y (NECROTIC STRAINS) IN SEED POTATO GROWN IN SEVERAL ROMANIAN COUNTIES (PRELIMINARY STUDIES) Descarca
 • STUDY ON THE CULINARY AND TECHNOLOGICAL QUALITY APPRECIATION OF NEW VARIETIES OF POTATO OBTAINED AT NIRDPSB BRASOV Descarca

Carte:

 • TULPINILE NECROTICE ALE VIRUSULUI Y AL CARTOFULUI prezentare sintetica, repere documentare Descarca

Articole de informare

Brosura:

Diseminare: Workshop: „Noutati in domeniul eficientizarii controlului virusului Y al cartofului (patogen cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice)” 24 iunie 2016, INCDCSZ Brasov Descarca

Etapa IV

Definitivarea pe baza studiilor si cercetarilor efectuate, a unui sistem tehnologic inovativ de control al tulpinilor necrotice PVY. Elaborare documente (harti de risc si de vulnerabilitate, strategii de control) si raport final

 

Data de începere:01.01.2017

Data de terminare: 30.9.2017

 

Obiectivul etapei:

Efectuarea testelor virotice la probele prelevate din zonele ţintăîn anul 2016, evaluarea rezistenţei la tulpinile necrotice PVY pe baza simptomatologiei genotipurilor,identificarea unor gene de rezistenţă/toleranţă la tulpinile necrotice, elaborare tehnologie de control a tulpinilor necrotice PVY, realizare hărţi privind intensitatea şi evoluţia infecţiilor PVY tulpini necrotice în zonele geografice ţintă, iniţierea unui brevet de invenţie referitor la metode de îmbunătățire a controlului tulpinilor necrotice PVY, prezentarea unor metode de control a infecțiilor cu tulpinile necrotice PVY,diseminarea rezultatelor.

Rezultate:

 • aplicaţie utilă celor care activează pe filiera cartofului (fermieri şi producători de cartof, cercetători), platformă electronică care conţine informaţii privind virusul Y al cartofului, vectorii acestui patogen, dinamica şi zborul afidelor, metodele de combatere, informaţii meteo, atenţionărişi avertizări în cazul apariţiei unor pericole privind extinderea virusului Y al cartofului, precum şi noutăţi în domeniul cultivării cartofului (în special viroze și vectori, modalități de stopare a extinderii unor patogeni emergenți cu potențial dăunător ridicat)
 • materiale promoţionale (broşură, date sintetizate în liste și grafice privind soiurile de cartof cultivate în loturi semincere în ultimii trei ani cu specificarea celor mai sensibile dintre acestea la infecțiile cu virusul Y al cartofului tulpini necrotice)
 • lista soiurilor cultivate în ţara noastră în anii în care au fost prelevate probepentru desfășurarea activităților proiectului
 • hărţi (intensitatea şi evoluţia infecţiilor virusului Yal cartofului tulpini necrotice în zonele geografice ţintă)
 • articole ştiinţifice
 • tehnologie de cultură care conține măsuriprin care se poate evita extinderea tulpinilor necrotice ale virusului Y al cartofului
 • iniţierea unui brevet de invenţie pentru care a fost întocmită documentaţia, brevet care se referă la metode inedite de control al tulpinilor necrotice ale virusului Y al cartofului.

 

 

RAPORT ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC –ETAPA 4/2017

Descarca raport

 

 

GHID TEHNIC

Măsuri suplimentare de producție și control în situația confirmării prezenței unor patogeni dăunători la cartof
Descarca Brosura

Lucrari:

 • TOTAL CAROTENOIDS CONTENT IN 20 POTATO CULTIVARS GROWN IN ROMANIA
  Descarca Lucrare
 • BEFORE AND AFTER POTATO VIRUS Y NECROTIC STRAINS (PVYN) INOCULATION
  Descarca Lucrare
 • EVALUATION OF VITAMIN C CONTENT IN SAMPLES FROM TEN POTATO CULTIVARS INOCULATED WITH POTATO VIRUS Y
  Descarca Lucrare
 • OBTAINING MINITUBERS BY APPLYING METHOD OF CULTURE ON SUBSTRATES INDUSTRIAL
  Descarca Lucrare
 • SEVASTIA–A new potato variety created at NIRDPSB Brasov
  Descarca Lucrare
 • Results regarding the determination of certain culinary quality and nutritional indicators for some potato varieties cultivated at Station of Research and Development for Potato Culture Târgu Secuiesc
  Descarca Lucrare
 • PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE diseminare rezultate etapa 4/2017
  Descarca Lucrare
 • Rezumatele articolelor acceptate pentru publicare in revista Romanian Agricultural Research (ISI)
  Descarca Lucrare
 • Conf_Rezumat_ICAFOF 2017
  Descarca Lucrare
 • Conf_Rezumate_EAPR 2017
  Descarca Lucrare
 • Articole popularizare
  Descarca Lucrare
 • Conf_Rezumate_USAMV
  Descarca Lucrare

Raport Final TINPVY Descarca

Rezultate

REZULTATE: PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI

tehnologie inovativa pentru protectia culturilor de cartof pentru samanta si consum din Romania, impotriva unor boli epidemice pagubitoare produse de tulpinile necrotice PVY, (in concordanta cu principiile agriculturii ecologice si durabile);
studiu complex privind evolutia spectrului tulpinilor virale PVY in tara noastra in vederea evaluarii nivelului de infectie al materialului cu tulpinile cele mai agresive, elaborarii si promovarii de noi strategii de control si prevenire a patarii inelare necrotice a tuberculilor + pentru tulpini care nu produc simptome vizibile in vegetatie in cazul infectiei primare;
baza de date (BD) georeferentiate prin monitorizarea continua a resurselor (topografice, edafice, climatice, antropice si biologice);
harti de risc si vulnerabilitate legate de intensitatea si evolutia tulpinilor necrotice ale virusului Y in diferite zone geografice din Romania, evolutia spatiala si temporara a conditiilor climatice si edafice;
sinteze privind evolutia conditiilor climatice, evolutia spatiala a spectrului tulpinilor PVY;
materiale de popularizare, prin care toti producatorii de cartof sa fie informati corect referitor la liniile si soiuri de cartof cu rezistenta ridicata sau tolerante fata de infectia cu PVYNTN (care sa inlocuiasca soiurile sensibile cultivate in prezent, reducandu-se astfel substantial pagubele de productie).

Loading

Sari la conținut