Despre Proiect

Numar contract: 51-019/2007
Denumire proiect: Producerea cartofului din soiuri pretabile la agricultura
durabila prin microtuberculi obtinuti „in vitro” folosind metoda imersiei permanente
Acronim: MICROCAR
Directia de cercetare: 5 Agicultura, siguranta si securitatea alimentara
Tipul proiectului: PC
Durata: 36 luni (2007 – 2010)
Buget: 2.000.000 lei, – detalii
2007: 80.000 lei
2008: 730.000 lei
2009: 710.000 lei
2010: 480.000 lei

Consortiu

Autoritate contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME (CNMP) BUCURESTI
Adresa: Str. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, cam. 321, Sector 1, Bucuresti, Cod 010362, Romania
Tel: 021/3115992, Fax: 021/311992
Web: http://www.cnmp.ro, e-mail: [email protected]Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR (INCDCSZ) BRASOV
Adresa: Str. Fundaturii nr.2, Brasov, Cod 500470, Romania
Tel: 0268/476795, Fax: 0268/476608
Web: http://www.potato.ro, e-mail: [email protected]
Director proiect: Dr.ing. Nicoleta CHIRU, e-mail: [email protected]Parteneri:P1: UNIVERSITATAE DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA (USAMV) BUCURESTI
Adresa: Bd-ul. Marasti nr. 59, Bucuresti, Cod: 011464, Romania
Web: http://www.usamv.ro, e-mail: [email protected]
Tel: 021/318.25.64, 021/318.22.67, Fax:-
Responsabil proiect: Niculita Petru, e-mail: [email protected]P2: UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” (ULBS) SIBIU
Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr.10, Sibiu, Cod: 550024, Romania
Tel: 0269/21.79.89, Fax: 0269/21.78.87
Web: http://www.ulbsibiu.ro, e-mail:-
Responsabil proiect: Prof.univ.Dr. Sand Camelia, e-mail: [email protected]P3: STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA (SCDA) SUCEVA
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 15, Suceava, Cod: 720262, Romania
Tel: 0230/523837, Fax: 0230/523853
E-mail: [email protected]
Responsabil proiect: Dr. Bodea Dumitru, e-mail: [email protected]

Introducere

Proiectul se incadreaza in obiectivul derivat 7 Promovarea agriculturii sustenabile, creşterea securitatii alimentare si a sigurantei alimentelor deoarece:

 • isi propune obtinerea de material clonal sanatos din punct de vedere fitosanitar, un produs natural, fara reziduuri chimice, un aliment curat care sa satisfaca exigentele tot mai ridicate ale consumatorilor si solicitarile circumscrise standardelor UE.
 • contribuie la dezvoltarea durabila a agriculturii cu orientare clara si riguroasa spre protectia mediului inconjurator. Astfel, proiectul isi propune inmultirea de soiuri de cartof performante, cu o rezistenta sporita sau toleranta la factorii biotici si abiotici nefavorabili, soiuri cu un coeficient mai ridicat al apei si fertilizantilor care permit si aplicarea unor tehnologii mai putin agresive fata de mediu (un numar mai redus de tratamente) si in acelasi timp au un impact economic pozitiv. Directia prioritara a proiectului se incadreaza in obiectivul 5.2. Modernizarea productiei alimentare si obtinerea de produse corespunzatoare principiilor dezvoltarii durabile si securitatii alimentare din urmatoarele considerente:
 • Proiectul prezinta solutii si concepte metodologice noi pentru eficientizarea procesului de producere a materialului de plantat din verigile superioare. Producerea cartofului pentru samanta reprezinta o activitate stiintifica complexa, laborioasa, care necesita o preocupare mai mare decat producerea materialului semincer la culturile cu inmultire prin samanta adevarata datorita urmatoarelor cauze:
 • diminuarea progresiva a productiei determinata de degenerarea virotica si fiziologica;
 • coeficientul de inmultire foarte mic (1:4 – 1:10);
 • continutul ridicat de apa si sensibilitatea la vatamare a tuberculilor impune conditii speciale pentru pastrare;
 • costurile aferente materialului pentru plantat sunt mari datorita normei de plantare ridicate;
 • calitatea fitosanitara necorespunzatoare a materialului de plantat.
 • Producerea microtuberculilor liberi de agenti patogeni prin metoda imersiei permanente necesita un timp mai scurt, astfel se vor evita riscurile sanitare si costurile ridicate de producere a materialului indemn de boli fitosanitare (caracteristice metodei clasice de producere a materialului clonal, durata de realizare a acesteia fiind de 9 ani)
 • Proiectul se va finaliza cu o tehnologie inovatoare de modernizare a productiei de cartof prin utilizarea microtuberculilor din soiuri pretabile la agricultura durabila: soiuri de cartof rezistente la viroze, mana, la stresul termohidric, produse mai curate datorita numarului redus de tratamente chimice necesare Soiul, ca resursa biologica, constituie unul din cei mai importanti factori in realizarea unor productii mari, constante si economice, dar ca orice produs are o perioada limitata de eficienta economica. Degenerarea biologica, uzura morala,apariţia si evoluţia agenţilor patogeni, modificarea condiţiilor tehnice si economice, cerinţele pietii, constituie elemente principale care conditioneaza menţinerea in producţie un timp mai lung sau mai scurt.
 • Particularitatile genetice, fiziologice si agrotehnice ale cartofului, impun cu necesitate asigurarea unui material de plantat corespunzator din punct de vedere fitosanitar, pentru intreaga suprafaţa cultivata cu cartof din tara. Asigurarea unui astfel de material este imperios necesara deoarece in Romania, in ultimii 10 ani, din suprafaţa de 275 000-280 000 ha cultivate cu cartof, soiurile cu potenţial (rezistenta genetica la viroze si mana), care necesita mai puţine tratamente de combatere a afidelor, manei, a gandacului din Colorado, nu sunt reprezentative, iar producţia medie obtinuta este de 12-14to/ha, cu mult sub standardele europene (36,5 to/ha). Se impune asadar, modernizarea producţiei de cartof prin utilizarea microtuberculilor in vitro (metoda imersiei permanente) Aceasta tema este relevanta, deoarece urmareste identificarea si rezolvarea unor probleme fundamentale abordate parţial pana in prezent, avand drept scop imbunatatirea metodei clasice de producere a cartofului pentru samanta si implicit cea de multiplicare in vitro a soiurilor de cartof pretabile pentru o agricultura durabila la condiţiile din Romania: soiuri cu rezistenta genetica la viroze si mana, care necesita mai puţine tratamente de combatere a bolilor si daunatorilor, soiuri mai tolerante la stresul termohidric, soiuri cu un coeficient mai ridicat al apei si fertilizantilor.

Obiectivele generale si specifice ale proiectului MICROCAR – detalii

Detalii

Este prezentat planul / etapele de realizare a proiectului MICROCAR – detalii
Este prezentat rezumatul proiectului MICROCAR – detalii
Este prezentat rezultatele proiectului MICROCAR defalcate pe etape:

Etapa I (15.12.2007)rezultate
A.3. Dezvoltare experimentala
A.3.1. Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico-economica
Etapa II (20.07.2008) – rezultate
A.3.2. Elaborare/definitivare referential
A.3.3. Elaborarea metodelor de laborator pentru devirozare si initierea culturilor de meristeme „in vitro“ din soiurile de cartof pretabile la agricultura durabila
Etapa III (25.02.2009)
A.3.3. Elaborare model experimental si tehnologie de laborator pentru testarea sanatatii microplantelor
B.3. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domeniile specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale / internationale, targuri nationale/internationale)
Etapa IV (15.11.2009). Raport – detalii
A.3.5 Realizare model producere microtuberculi „in vitro“ din soiurile de cartof pretabile la agricultura durabila
A.3.6.Experimentarea si verificarea produsului, tehnologiei de plantare a microtuberculilor in tunele tip insect-proof
B.3. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domeniile specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale / internationale, targuri nationale/internationale)
Etapa V (18.09.2010). Raport – detalii
A.3.5.Tehnologie moderna de producere microtuberculi „in vitro“ din soiurile de cartof pretabile la agricultura durabila
A.3.6. Plantarea microtuberculilor in tunele tip insect-proof
B.3. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domeniile specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale / internationale, targuri nationale/internationale)
Rezultate partiale
Prezentare rezultate partiale decembrie 2009, proiect MICROCAR – detalii
Etapa VI (___________). Tehnologie modernizata de producere a materialului clonal la cartoful pentru samanta- detalii

Evenimente

I. Lucrari:
1.Sorin C. Chiru, Gh.Olteanu, Nicoleta Chiru, S. Rusu Limits and new approach in improving seed potato production in Romania. Lucrare prezentata in cadrul: INTERNATIONAL SYMPOSIUM on AGRONOMY and PHYSILOGY OF POTATO, 20-24 September 2010, Nevsehir, TURKEY (sectiunea prezentare orala). Lucrare publicata in: „Potato AgroPhysiology 2010 PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL SYMPOSIUM on AGRONOMY and PHYSILOGY OF POTATO”, pg. 157-162, ISBN 978-605-88385-0-5.

2.Nicoleta Chiru, Andreea Nistor, Diana Karacsonyi, Daniela Donescu, Maria Ianosi, Carmen Liliana Badarau , D. Bodea, Ruxandra Nicoleta Chiru „In vitro” microtubers production from potato Romanian varieties. Lucrare prezentata in cadrul: INTERNATIONAL SYMPOSIUM on AGRONOMY and PHYSILOGY OF POTATO, 20-24 September 2010, Nevsehir, TURKEY (sectiunea poster). Lucrare publicata in: „Potato AgroPhysiology 2010 PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL SYMPOSIUM on AGRONOMY and PHYSILOGY OF POTATO”, pg. 322-332, ISBN 978-605-88385-0-5.

3.Carmen Liliana Badarau, S.C. Chiru, N. Cojocaru, Maria Ianosi, Nicoleta Chiru Studies regarding the improvement of methods used for viruses identification in potato seed indexation. Lucrare prezentata in cadrul: INTERNATIONAL SYMPOSIUM on AGRONOMY and PHYSILOGY OF POTATO, 20-24 September 2010, Nevsehir, TURKEY (sectiunea poster). Lucrare publicata in: „Potato AgroPhysiology 2010 PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL SYMPOSIUM on AGRONOMY and PHYSILOGY OF POTATO”, pg. 332-341, ISBN 978-605-88385-0-5.

2009.07.16: SIMPOZIONUL NAŢIONAL “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXII-A (8 – 9 iulie 2009, Târgu Secuiesc, judeţul Covasna). Tema: “Cultura cartofului – Soluţii pentru fermieri în condiţiile actualei crize economice”

I. Lucrari:
1. Chiru N., Karacsonyi D, Tican A., Rusu S. Sistemul modernizat de producere a materialului clonal liber de boli. SIMPOZIONUL NAŢIONAL “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXII-A

2008.11.30 – 2008.12.05: XXIII POTATO LATINAMERICAN ASOCIATION CONGRESS (ALAP’08) (30 November- 5 December,2008; Argentina) AND VI LATINAMERICAN POTATO MARKETING AND USE SEMINAR
Unde s-au prezentat urmatoarele
I. Lucrari:
1. Chiru N., Chiru S.C., Ivanovici D.E., Nistor A., Bozesan I.Using in vitro techniques for production of free of diseases potato minitubers. ALAP 08. XXIII Congreso de la Association Latinoamericana de la papa, 30.11- 6.12.2008, Mar del Plata, Argentina, Editura: Univ. Nacional de Mar del Plata, ISBN 978-987-544-275-7, pg. 487- 488;

2. Chiru S.C., Chiru N., Bozesan I. Size of samples in potato early generations. ALAP 08. XXIII Congreso de la Association Latinoamericana de la papa, 30.11 – 6.12.2008, Mar del Plata, Argentina, Editura: Univ. Nacional de Mar del Plata, ISBN 978-987-544-275-7, pg. 181-182;

3. Bozesan I., Chiru S.C., Hermeziu R., Chiru N. Breeding and multiplication of Romanian potato varieties. ALAP 08. XXIII Congreso de la Association Latinoamericana de la papa, 30.11- 6.12.2008, Mar del Plata, Argentina, Editura: Univ. Nacional de Mar del Plata, ISBN 978-987-544-275-7, pg. 158-159;

2008.07.10: CONFERENCE OF EUROPEAN ASSOCIATION FOR POTATO RESEARCH (July 6 – 10. 2008; Braşov; Romania). Potato for a changing world: 17.th triennial Conference of European Association for Potato Research

Unde s-au prezentat urmatoarele Lucrari:
1. Rusu S.N., Molnar Z., Chiru N., Badarau C.L. Tehnological solution of cultivation and phytosanitary control, economical efficiently, used for production prebasic clonal material to potato.17thTriennial Conference of the European Association for Potato Research, EAPR 2008, July 06-10, Brasov, Romania. Editura Universitatii Transilvania din Brasov, editura acreditata de CNCSIS, adresa nr.1615/29.05.2002, ISSN 1016-4790, pg. 324 – 331.

2. Bozesan I., Hermeziu R., Chiru N., Rusu S.N., Badarau C.L. Modern system for varieties creation and seed production in Romania. 17thTriennial Conference of the European Association for Potato Research, EAPR 2008, July 06-10, Brasov, Romania. Editura Universitatii Transilvania din Brasov, editura acreditata de CNCSIS, adresa nr.1615/29.05.2002, ISSN 1016-4790, pg. 344-347.

3. Tican A., Chiru N., Ivanovici D.E., Sand C. Behavior of romanian potato varietes Christian and Roclas on microtubers production. 17thTriennial Conference of the European Association for Potato Research, EAPR 2008, July 06-10, Brasov, Romania. Editura Universitatii Transilvania din Brasov, editura acreditata de CNCSIS, adresa nr.1615/29.05.2002, ISSN 1016-4790, pg. 562-565.

4. Ivanovici D.E., Tican A., Chiru N. In vitro calcium deficiency of Solanum Tuberosum cv. Sante. 17thTriennial Conference of the European Association for Potato Research, EAPR 2008, July 06-10, Brasov, Romania. Editura Universitatii Transilvania din Brasov, editura acreditata de CNCSIS, adresa nr.1615/29.05.2002, ISSN 1016-4790, pg. 576-581.

5. Sand C. , Chiru N., Barbu H., Pop M. In vitro selection for osmotic tolerance in potato. 17thTriennial Conference of the European Association for Potato Research, EAPR 2008, July 06-10, Brasov, Romania. Editura Universitatii Transilvania din Brasov, editura acreditata de CNCSIS, adresa nr.1615/29.05.2002, ISSN 1016-4790, pg. 586-587.

Contact

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr
(INCDCSZ) Braşov
Adresa: Str. Fundaturii nr 2, Brasov, cod 500470
Telefon: 0268/476795, Fax: 0268/476608
Web: http://www.potato.ro, e-mail: [email protected]
Persoana de contact: Dr.ing. Nicoleta CHIRU, e-mail: [email protected]