Proiecte nationale – ADER,  PN II, NUCLEU, BILATERAL, CEEX

Programul nucleu 2018:

”Cercetări în vederea menţinerii şi îmbogăţirii fondului genetic şi dezvoltării de tehnologii şi soluţii inovatoare în domeniul culturii cartofului, sfeclei de zahăr, plantelor medicinale şi selecţiei animale în contextul modificărilor climatice şi economice globale (SINOVCS)”

 

Nr. crt. Cod proiect Denumirea proiectului
1 PN18-29-01-02 Noi abordări în obţinerea de linii de ameliorare cartof cu toleranţă ridicată la stresul termo-hidric utilizând metode fenotipice de selecţie
2 PN18-29-01-01 Elaborarea unei metodologii de producere a minituberculilor de cartof prin aplicarea unui sistem inovativ de cultură aeroponic;
3 PN18-29-02-02 Elaborarea unor metode de protecţie antivirală (PVA, PVY) şi antifungică (Alternaria solani) a cartofului pentru sămânţă, utilizând uleiuri esenţiale din resurse naturale, în concordanţă cu principiile agriculturii ecologice şi durabile
4 PN18-29-03-01 Consolidarea şi eficientizarea prototipului mixt de lapte – carne al rasei Bălţată Românească, pentru un nucleu de vaci de lapte format şi exploatat în Ţara Bârsei, prin utilizarea principalelor surse de progres genetic.
5 PN18-29-04-01 Realizarea, validarea si promovarea unui sistem inteligent si autonom de protectie la cultura cartofului prin aplicarea pesticidelor in volum ultra redus (SINTAVUR)

Programul nucleu 2016-2017:

Cercetări în vederea dezvoltării de tehnologii, metode şi soluţii inovatoare în domeniul culturii cartofului, sfeclei de zahăr, plantelor medicinale şi selecţiei animale prin abordări inter şi pluridisciplinare. (DTMCS)

 

Nr. crt. Cod proiect Denumirea proiectului
1 PN16 12 01 02 Elaborarea unei tehnologii inovative de multiplicare rapidă optimizată a cultivarelor de cartof prin utilizarea metodei hidroponice de cultură;
2 PN16 12 02 01 Perfecţionarea managementului culturii cartofului prin promovarea unor sisteme inteligente şi cognitive, pentru monitorizarea (sisteme de senzori proximali, satelitari şi informaţi ”cloud”), modelarea (sisteme DSS) şi conducerea proceselor (sisteme IT inteligente) din agrcultură.
3 PN16 12 02 03 Monitorizarea populaţiilor de mană (Phytophtora infestans) pentru identificarea patotipurilor, a virulenţei şi determinarea rezistenţei la fungicide în vederea integrării în contextul pan-european al cercetărilor.
4 PN16 12 03 01 Consolidarea şi eficientizarea prototipului mixt de lapte – carne al rasei Bălţată Românească, pentru un nucleu de vaci de lapte format şi exploatat în Ţara Bârsei, prin utilizarea principalelor surse de progres genetic.

ADER 2.1.1.

Proiect: Obţinerea de noi soiuri de cartof adaptate modificărilor climatice şi economice cu randament superior în gestionarea resurselor de apă şi stabilirea pachetelor tehnologice specifice cerinţelor actuale de piaţă şi solicitării fermierilor

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR Braşov

 

Ataşamente:

ADER-211-faza-1.pdf [ ] 6280 kB
ADER-211-faza-2.pdf [ ] 1157 kB
ADER-211-faza-3.pdf [ ] 2585 kB
ADER-211-faza-4.pdf [ ] 1433 kB
ADER-211-faza-6.pdf [ ] 1008 kB

 

ADER 2.3.1.

Proiect: Cercetări privind determinarea conţinutului în zahăr şi în substanţe melasigene a coletului remanent în urma înlocuirii decoletării sfeclei cu desfrunzirea (scalparea)”

Contractor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTAREPENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR Braşov

 

Ataşamente:

ADER-231-faza-1.pdf [ ] 1440 kB
ADER-231-faza-2.pdf [ ] 612 kB
ADER-231-faza-3.pdf [ ] 431 kB
ADER-231-faza-4.pdf [ ] 592 kB
ADER-231-faza-6.pdf [ ] 429 kB

 

 ADER 2.2.1.

Proiect: Optimizarea și modernizarea sistemului de producere a cartofului pentru sămânță din categorii biologice superioare prin eliminarea riscului de infestare cu organisme dăunătoare de carantină și identificarea de soiuri / linii noi de cartof rezistente la nematozii cu chiști ai cartofului Globodera spp. (populații europene)”

Contractor: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC

Partener: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

 

Ataşamente:

ADER-221-faza-1.pdf [ ] 1693 kB
ADER-221-faza-2.pdf [ ] 1052 kB
ADER-221-faza-4.pdf [ ] 2192 kB
ADER-221-faza-6.pdf [ ] 1169 kB
ADER-221-ghid-practic-faza-6.pdf [ ] 768 kB

 

ADER 2.2.2.

Proiect: Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul schimbărilor climatice și elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România

Contractor: CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI

Partener: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

 

Ataşamente:

ADER-222-faza-1.pdf [ ] 1468 kB
ADER-222-faza-2.pdf [ ] 2781 kB
ADER-222-faza-3.pdf [ ] 3113 kB

 

ADER 2.4.1.

Proiect: Menţinerea biodiversităţii la plantele medicinale şi aromatice prin conservarea şi îmbogăţirea colecţiei de resurse genetice şi producerea de sămânţă din categoriile biologice superioare pentru speciile reprezentative zonei de deal şi de munte

Contractor: Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni

Partener: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

 

Ataşamente:

ADER-241-faza-1.pdf [ ] 3005 kB
ADER-241-faza-2.pdf [ ] 878 kB
ADER-241-faza-3.pdf [ ] 3315 kB

 

 

 

 

„Proiectarea, realizarea și experimentarea unui sistem mecatronic de monitorizare multispectrală a stării de vegetație aculturilor agricole”

Modificările climatice, economice şi antropice (presiunea exercitată de activităţile umane asupra agrosistemelor – reducerea biodiversităţii şi poluarea mediului) au condus la alterarea stabilităţii sistemelor agricole, mărirea vulnerabilităţii acestora şi ca urmare la diminuarea siguranţei şi securităţii alimentare. Managementul culturilor agricole, în condiţiile noi, create în ultima perioadă, impune tot mai mult monitorizarea resurselor de sol şi a dinamicii stării de vegetaţie a culturilor pentru intervenţiile, în timp real, privind alocarea de precizie (localizat şi economic) a input-urilor tehnologice (îngrăşăminte, pesticide etc.)

Vezi Proiect

 

Tehnologie inovativa pentru eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice), patogen al cartofului cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice din Romania.

Infectiile produse de virusul Y al cartofului pot reduce productia cu 50-90%. Se impune ca prioritate identificarea materialului initial sanatos, utilizarea unor soiuri rezistente la atacul acestui virus. In ultimele trei decenii au aparut tulpini virale noi, agresive (inving rezistenta unor soiuri), unele producand simptome pe tuberculi. Pagubele produse de acestea sunt cantitative (reducerea productiei), calitative (deprecierea comerciala a tuberculilor), financiare (cartoful de consum devine nevandabil, cel de samanta este declasat sau respins de la certificare).

Vezi Proiect

Proiecte Sectoriale ADER 2020

ADER 1.2.2.  Ridicarea performantelor calitative si cantitative a materialului de samanta de cartof din verigi superioare, prin elaborarea si perfectionarea metodelor tehnologice si de control fitosanitar
ADER 2.2.2. Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilitatii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahar si a cartofului fata de agentii de daunare (re)emergenti si modalitati de diminuare a acestora
ADER 2.2.3.  Sisteme de masuri tehnico-organizatorice si baze de date, pentru prognoza, monitorizarea si controlul lui Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus-putregaiul inelar al cartofului (boala de carantina fitoendemica)
ADER 5.3.1.  Perfectonarea mangementului culturii cartofului, la nivel de ferma, prin promovarea unui sistem suport pentru decizie (DSS)bazat pe monitorizarea continua a resurselor
ADER 7.1.7.  Elaborarea si implementarea Programului national de selectie si mentinere a liniilor autohtone de curci

Vezi Proiect

Studii de marketing si plan de promovare a produselor si serviciilor INCDCSZ Brasov
(135/04.06.2010, POSCCE -O224, ID790 – Contract: 135/04.06.2010)

Realizarea unui studiu de marketing pentru fiecare produs (soiuri si samanta de cartof, sfecla de zahar si plante medicinale) si servicii (tehnologii de cultivare si consultanta)realizate in activitatea de cercetare la Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar (INCDCSZ) Brasov. Acest studiu va fi utilizat pentru realizarea planurilor personalizate de promovare pentru aceste produse si servicii in scopul valorificcrii acestora in dezvoltarea ecomonica a unitatii.

Vezi Proiect

Dezvoltarea si promovarea unui modul de productie ecologica (cartof, cereale, plante medicinale si plante furajere), la nivel de ferma
(S.C.G.141559/2008, UTSCG)

Obţinerea de produse ecologice de înaltă valoare biologică (sămânţă certificată din categorii biologice superioare) la speciile: cartof, facelia, triticale, care să corespundă solicitărilor producătorilor agricoli operatori certificaţi pentru agricultura ecologică şi operatorilor de piaţă.

Vezi Proiect

Proiect: PS 221/2006, MADR

Realizare structură informaţională şi de comunicaţii performante(PORTAL), care să asigure transmiterea şi să permită preluarea şi utilizarea în timp real a informaţiilor utile pentru microzonele create.
Vezi Proiect

 

Producerea cartofului din soiuri pretabile la agricultura durabila prin microtuberculi obtinuti „in vitro” folosind metoda imersiei permanente.
MICROCAR (51-019/2007)

Proiectul urmareste stimularea parteneriatului cu universitatile USAMV Bucuresti, ULB Sibiu si cu SCA Suceava, obiectivele acestuia axandu-se pe introducerea in cultura intr-un timp mai scurt si cu o productivitate ridicata a soiurilor performante, pretabile la agricultura durabila, ceea ce va conduce la imbunatatirea materialului de plantat certificat si implicit la obtinerea unor productii mari si constante la nivel ul intregii tari.
Vezi Proiect

 

Evaluarea si exploatarea resurselor genetice ale cartofului pentru crearea de varietati rezistente la mana cartofului
REGEC (104CB/2008, Bilateral Belgia/2008,ROMANIA-BELGIA)

Cartoful constituie una din cele mai importante culturi în România. Peste 270.000 ha sunt cultivate în fiecare an. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de zahăr, din Braşov, face parte din Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România şi reprezintă cea mai mare unitate de cercetare pentru cartof din ţară. Printre activităţile sale de cercetare se numără tehnicile de cultivare, fiziologia, hibridarea, virologia, producţia de plante şi elaborarea metodelor de control a maladiilor.
Vezi Proiect

REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATII DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Aceasta componenta este alcatuita conform Ordinului M.Ed.C.I. nr. 3845 din 06.05.2009 (Anexa 1).

Listă proiecte finalizate şi în derulare

1990 – 2005 2005 – 2007 2008
 

Site-uri de interes:

Oportunitati de parteneriat in Platforma The Enterprise Europe Network (EEN)

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *