Declaratii de Avere - Anul 2018

1 Director General, - Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
2 Director Stiintific, Dr.ing. Victor DONESCU
3 Director Tehnic Ec. Macaveiu Viorel - 2010-prezent
4 Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism - Prof.dr. Vasile PĂDUREANU 2015-prezent
5 Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Ing. VELICU Daniel, 2010 - prezent
6 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Simona CALIN (ISPAS) 2010-2017
7 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Adrian PETRESCU 2017-prezent
8' Reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, - Brescan Mady, 2015 - prezent
8'' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Mota A, 2015 - prezent
8''' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Roxana IONIŢĂ 2015 - prezent
9 Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii, - Dr. Daniela DINICA, 2009 - Prezent
10 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Dr. Ing. Stefan Maria, 2013 - 2014 , 2016 - prezent
11 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Ing. HERMEZIU Radu, 2009, 2014-2016
12 Sef Comparimentul-laboratorul de pentru Tehnologia Culturii Cartofului, - Drd.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
13 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2008-2014, 2016 - 2017
14 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Andreea Nistor 2015-2016
15 Contabil sef, - Ec. Nicolae VULCU
16 Sef birou resurse umane-salarizare, - Ec. Octavian POPA
17 Sef birou financiar contabil, - Ec. Ioan MOGA, 2010 - 2017
18 Sef birou comercial marketing, - Ing. Dan Teodorescu, 2010 - prezent
19 Sef ferma vegetala - Ing. Badea Viorel,2009, 2011-prezent
20 Sef ferma amelioarare si selectie animala - Ing. Emil Neacsa
21 Director proiect - Ing. Olteanu Gheorghe
22 Responsabil proiecte - Dr.chim. Badarau Carmen
23 Responsabil proiecte - Dr.agr. Tican Cornelia
24 Sef Birou Financiar - Contabilitate - Ec.Voicu Anica Marcela 2017 - prezent
Nr.crt. Funcţia(Nume persoana) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Director General, - Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
2 Director Stiintific, Dr.ing. Victor DONESCU
3 Director Tehnic Ec. Macaveiu Viorel - 2010-prezent
5 Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism - Prof.dr. Vasile PĂDUREANU 2015-prezent
6 Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Ing. VELICU Daniel, 2010 - prezent
7 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Simona CALIN (ISPAS) 2010-2017
8 Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice, - Ec. Adrian PETRESCU 2017-prezent  
7' Reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, - Brescan Mady, 2015 - prezent
7'' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Mota A, 2015 - prezent ,  
7''' Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare - Roxana IONIŢĂ 2015 - prezent
8 Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii, - Dr. Daniela DINICA, 2009 - Prezent
9 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Dr. Ing. Stefan Maria, 2013 - 2014 , 2016 - prezent
9 Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM, - Ing. HERMEZIU Radu, 2009, 2014-2016
10 Sef Comparimentul-laboratorul de pentru Tehnologia Culturii Cartofului, - Drd.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
11 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2008-2014, 2016 - 2017
12 Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale, - Dr.ing. Andreea Nistor 2015-2016
13 Contabil sef, - Ec. Nicolae VULCU
15 Sef birou resurse umane-salarizare, - Ec. Octavian POPA
16 Sef birou financiar contabil, - Ec. Ioan MOGA, 2010 - 2017
17 Sef birou comercial marketing, - Ing. Dan Teodorescu, 2010 - prezent
18 Sef ferma vegetala - Ing. Badea Viorel,2009, 2011-prezent
19 Sef ferma amelioarare si selectie animala - Ing. Emil Neacsa
20 Director proiect - Ing. Olteanu Gheorghe
21 Responsabil proiecte - Dr.chim. Badarau Carmen
22 Responsabil proiecte - Dr.agr. Tican Cornelia
24 Sef Birou Financiar - Contabilitate - Ec.Voicu Anica Marcela 2017 - prezent

Indemnizații conducere INCDCSZ Brașov și membrii Consiliu de Administrație

 • Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU – (Director General) – 12.852 Lei
 • Dr.ing. Victor DONESCU – (Director Științific) – 7.749 Lei
 • Ec. Viorel MACAVEIU – (Director Tehnic) – 6.694 Lei
 • Ec. Nicolae VULCU – (Director Economic) – 7.126 Lei
 • Ing. Gheorghe OLTEAN (membru CA) – 7.961 Lei
 • Ec. Roxana IONIȚĂ (membru CA) – 1.773 Lei
 • Cj. Adriana-Elena MOȚA (membru CA) – 1.773 Lei
 • Prof.dr. Vasile PADUREANU (membru CA) – 1.773 Lei
 • Dr.ing. Daniel VELICU (membru CA) – 1.773 Lei
 • Ec. Adrian PETRESCU (membru CA) – 1.773 Lei
 • Ec. Mady BRESCAN (membru CA) – 1.773 Lei
 • Dr.ing. Daniela DINICĂ (membru CA) – 1.773 Lei

Director General – Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Director Stiintific, Dr.ing. Victor DONESCU 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Director Tehnic
Dr.ing. Sigmond Endre – 2009,2010
Ec. Macaveiu Viorel – 2010-prezent
2017 2016 2015 2013 2012 2010 2009

Sef Comparimentul-Laboratorul de Marketing-Cercetare
– Drd. ing. Gheorghe OLTEANU s-a unit cu alt compartiment
2009

Reprezentant al Universităţi Transilvania din Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism
– Prof.dr. Vasile PĂDUREANU 2015-prezent
Reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”
– Acad. Cristian HERA – 2010-2013
– Dr.ing. Berindei Matei – 2009
2017 2016 2015 2013 2012 2009

Reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
– Ing. VELICU Daniel, 2010 – prezent
– Ing. BADIU Aurel, – 2009
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Reprezentant al Minsterului Finantelor Publice,
– Ec. Adrian PETRESCU 2017-prezent
– Ec. Simona CALIN (ISPAS) 2010-2017
2017 2016 2015 2013 2012 2010

Reprezentant al Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,
– Brescan Mady, 2015 – prezent
– Ing. Florin COSTIN, 2009,schimbat din functie
2017 2016 2015 2009

Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare– Mota A, 2015 – prezent
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
– Roxana IONIŢĂ 2015 – prezent
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii,
– Dr. Daniela DINICA, 2009 -2014
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef Comparimentul-Laboratorul AMSEM,
– Dr. Ing. Stefan Maria, 2016 – prezent
– Ing. HERMEZIU Radu, 2014-2016
– Dr. Ing. Stefan Maria, 2013 – 2014
– Dr. Ing. Rusu Sorin, 2010 – 2013
– Ing. HERMEZIU Radu, 2009
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef Comparimentul-laboratorul de pentru Tehnologia Culturii Cartofului,
– Drd.ing. HERMEZIU Manuela, 2013-prezent
– Dr.ing. DONESCU Daniela, 2009-2013
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef comparimentul-laboratorul de cercetare pentru ameliorare si tehnologia sfeclei de zahar,
– Dr.ing. Gheorghe CLOŢAN, – 2009
s-a unit cu alt compartiment
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef compartimentul-laboratorul de cercetare pt culturi de tesuturi vegetale,
– Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2016 – prezent
– Dr.ing. Andreea Nistor 2015-2016
– Dr.ing. Nicoleta CHIRU 2008-2014
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Lazarea, desfintat 2013
– Dr.ing. Zoltan MOLNAR
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Contabil sef,
– Ec. Nicolae VULCU
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef birou resurse umane-salarizare,
– Ec. Octavian POPA
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef birou financiar contabil,
– Ec. Ioan MOGA, 2010 – prezent
– Ec. Viorel MACAVEIU, 2010
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef birou comercial marketing,
– Ing. Dan Teodorescu, 2010 – prezent
– Alexandru PRUNEAN, – 2009
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef ferma vegetala
– Ing. Badea Viorel, 2011-prezent
– Ing. Jako Atilla Andras,- 2011
– Ing. Badea Viorel, – 2009
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sef ferma amelioarare si selectie animala
– Ing. Emil Neacsa
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Director proiect
– Ing. Olteanu Gheorghe
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Responsabil proiecte
– Dr.chim. Badarau Carmen
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Responsabil proiecte
– Dr.agr. Tican Cornelia
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Responsabil proiecte
– Biol. Karacsonyi Diana
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Responsabil proiecte, 2014
– Ing. Chiru N
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *