Elaborarea (pe baza rezultatelor preliminare) de studii privind gradul de rezistenta/toleranta al unor genotipuri la infectia cu tulpinile necrotice ale virusului Y al cartofului, evolutia acestui patogen in timp si spatiu in zonele geografice tinta).


Data de începere: 01.01.2016

Data de finalizare: 15.12.2016

Obiectivele etapei:

Estimarea gradului de rezistenta/toleranta al genotipurilor la infectia cu tulpinile necrotice ale virusului Y al cartofului, evaluarea incidentei tulpinilor necrotice PVY la genotipurile de cartof luate in studiu in vederea estimarii evolutiei acestui patogen in timp si spatiu in zonele geografice tinta si identificarii soiurilor cu rezistenta ridicata fata de tulpinile necrotice PVY, efectuarea testelor virotice la probele prelevate din zonele tinta in anul 2015, realizarea experientelor in camp si spatii protejate, achizitia de date necesare pentru completarea bazei de date georeferentiate, aprecierea statusului infectiei virotice in zonele tinta corelat cu genotipurile luate in studiu, diseminarea rezultatelor.

Rezultatele vizate:

Realizarea loturilor experimentale si a experientelor, studii privind evolutia tulpinilor necrotice PVY in timp si spatiu in zonele geografice tinta, studii referitoare la comportarea unor genotipuri de cartofi la infectia cu tulpinile necrotice PVY, domeniu detaliat pe pagina web a CO cu informatii de la parteneri, rezultatele obtinute si link-urile utile, materiale promotionale (work shop), harti rezultate preliminare (intensitatea si evolutia infectiilor PVY tulpinile necrotice in zonele geografice tinta), diseminare rezultate participari la 9 conferinte, 6 articole stiintifice si de informare, brosura (19 pag.), carte (165 pagini).

Rezultate finalizate:

 • Loturi experimentale INCDCSZ Brasov (CO) Descarca

 • Loturi experimentale Solfarm SRL Descarca

 • Loturi experimentale SCDC Tg Secuiesc Descarca

 • Studii privind reactia unor genotipuri de cartof la inocularea cu izolate necrotice PVY si simptomele cauzate Descarca

 • Elaborare harti pe baza rezultatelor preliminare Descarca

 • Monitorizare vectori si date pedoclimatice (2016) Descarca

 • Date pedoclimatice si completare BD (zona Brasov) Descarca

 • Raport 3 Descarca

Lucrari publicate:

Articole stiintifice:

 • PRELIMINARY STUDIES REGARDING THE INCIDENCE OF POTATO VIRUS Y IN SEED POTATOES IN ROMANIA (FOR SEVERAL CULTIVARS) Descarca
 • BEHAVIOUR OF DIFFERENT POTATO VARIETIES BY SIMULATING IN VITRO OF HYDRIC STRESS CONDITIONS Descarca
 • Total Monomeric Anthocyanin and Total Flavonoid Content of Processed Purple Potato Descarca
 • PRELIMINARY STUDIES REGARDING THE Potato Virus Y (NECROTIC STRAINS) EXTRACTION AND PURIFICATION Descarca
 • STUDIES REGARDING THE TRANSMISSION OF POTATO VIRUS Y (PVY) TROUGH SEVERAL MECHANICAL MEANS Descarca
 • THE INCIDENCE OF POTATO VIRUS Y (NECROTIC STRAINS) IN SEED POTATO GROWN IN SEVERAL ROMANIAN COUNTIES (PRELIMINARY STUDIES) Descarca
 • STUDY ON THE CULINARY AND TECHNOLOGICAL QUALITY APPRECIATION OF NEW VARIETIES OF POTATO OBTAINED AT NIRDPSB BRASOV Descarca

Carte:

 • TULPINILE NECROTICE ALE VIRUSULUI Y AL CARTOFULUI prezentare sintetica, repere documentare Descarca

Articole de informare

Brosura:

Diseminare: Workshop: "Noutati in domeniul eficientizarii controlului virusului Y al cartofului (patogen cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice)" 24 iunie 2016, INCDCSZ Brasov Descarca


Ultima actualizare, 28.11.2016 23:03:08