Titlu proiect: Tehnologie inovativa pentru eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice), patogen al cartofului cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice din Romania - TINPVY


Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Programul: PARTENERIATE - Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa - PN-II-PT-PCCA-2013-4

Nr. contract, cod proiect: 178/2014, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0452

Data propusa de incepere - finalizare (durata) a proiectului: 01.07.2014 - 30.09.2017 (39 luni)

Valoarea totala a proiectului: 1.000.000 lei + 165.000 lei contributie financiara proprie IMM (15% din valoare proiect)

Consortiul

 • Coordonator: INCDCSZ Braşov,
  • Director de proiect - Sorin Claudian CHIRU
  • Responsabil - Carmen Liliana BADARAU
 • Partener P1: Uiversitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca
  • Responsabil - Elena RAKOSY
 • Partener P2: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Targu Secuiesc
  • Responsabil - Luiza MIKE
 • Partener P3: S.C. Solfarm S.R.L. Sfantu Gheorghe
  • Responsabil - Peter-Vilmos KISS-BARTHA

Rezumatul proiectului:

Infectiile produse de virusul Y al cartofului pot reduce productia cu 50-90%. Se impune ca prioritate identificarea materialului initial sanatos, utilizarea unor soiuri rezistente la atacul acestui virus. In ultimele trei decenii au aparut tulpini virale noi, agresive (inving rezistenta unor soiuri), unele producand simptome pe tuberculi. Pagubele produse de acestea sunt cantitative (reducerea productiei), calitative (deprecierea comerciala a tuberculilor), financiare (cartoful de consum devine nevandabil, cel de samanta este declasat sau respins de la certificare). Cercetarile din cadrul prezentului proiect vor contribui la limitarea raspandirii acestui patogen, la reducerea pagubelor cauzate de acesta, prin identificarea si implementarea unor solutii metodologice noi. Obiectivul principal al proiectului este elaborarea unei tehnologii inovative de eficientizare a controlului acestor patogeni emergenti. Pentru realizarea obiectivelor propuse, principalele activitati din cadrul proiectului sunt orientate in trei directii, urmarind evaluarea urmatoarelor aspecte: 1) biologia agentului patogen (identificarea unor tulpini virale ale PVY- stabilirea raspandirii spatiale a acestora la diferite genotipuri prelevate din 4 zone geografice cultivatoare de cartof: Brasov, Cluj, Harghita,Covasna); 2) biologia gazdei (identificarea unor genotipuri de cartof cu rezistenta/toleranta ridicata la unele tulpini necrotice); 3) aspecte ecologice (colectare de date climatice, edafice; corelatii intre frecventa infectiilor virale cu PVY necrotic si conditiile climatice din zonele unde s-a cultivat materialul testat; identificarea zonelor cu frecventa ridicata de infectie cu tulpinile necrotice PVY, pentru realizarea hartilor de risc). Rezultatele lucrarilor de cercetare vor fi utilizate pentru:

 • elaborarea unei tehnologii inovative pentru eficientizarea controlului unor tulpini necrotice PVY, in special a celor care produc patarea inelara necrotica a tuberculilor (utilizarea de soiuri recomandate, controlul riguros al acestor tulpini virale la certificarea cartofului, utilizarea tehnicii PCR pentru indexarea probelor, evitarea zonelor cu risc epidemiologic, noi tehnici de identificare - analize spectrale, agricultura de precizie - a agentilor patogeni si de transmitere rapida a informatiilor la toti actorii de pe filiera cartofului, evitandu-se astfel extinderea virusului).
 • formularea unor modele virtuale privind situatia viitoare a cartofului in tara noastra in cazul in care nu se vor lua masurile necesare pentru stoparea bolilor virotice cauzate de acesti agenti patogeni, masuri care sunt specificate in tehnologia inovativa.
Proiectul promoveaza cercetari originale, contribuie la dezvoltarea cunoasterii in domeniu (tulpini necrotice ale PVY afecteaza cultura de cartof din intreaga lume). Dobandind cunostinte noi privind evolutia acestor tulpini virale in tara noastra, stabilind corelatiile cu diferiti factori se vor formula concepte originale (care vor contribui la cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti), se va elabora o tehnologie inovativa pentru a eficientiza sistemul de control si de protectie a culturilor de cartof din Romania impotriva agresivelor tulpini necrotice ale PVY, pentru obtinerea unui material sanatos si curat. De rezultatele proiectului vor beneficia producatorii de cartof, organele de decizie din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Federatia Nationala a Cartofului din Romania, care stabilesc politicile adecvate de producere a cartofului, structura de soiuri, orientarea productiei de cartof din Romania.

Planul de activitati

  • Etapa I

   Studiu documentar Dezvoltare model experimental. Alegerea genotipurilor de cartof. Achizitie date pentru initierea bazei de date georeferentiate
  • Etapa II

   Evaluarea spectrului tulpinilor virusului Y al cartofului, a gradului de rezistenta / toleranta la infectia cu tulpinile virale necrotice ale virusului Y al cartofului la genotipurile luate in studiu
  • Etapa III

   Elaborarea (pe baza rezultatelor preliminare) de studii privind gradul de rezistenta/toleranta al unor genotipuri la infectia cu tulpinile necrotice ale virusului Y al cartofului, evolutia acestui patogen in timp si spatiu in zonele geografice tinta)
  • Etapa IV

   Definitivarea pe baza studiilor si cercetarilor efectuate, a unui sistem tehnologic inovativ de control al tulpinilor necrotice PVY. Elaborare documente (harti de risc si de vulnerabilitate, strategii de control) si raport final

Ultima actualizare, 29.11.2016 13:03:08