Despre Proiect

Numar contract:104CB/2008
Denumire proiect: Evaluarea si exploatarea resurselor genetice ale cartofului pentru crearea de varietati rezistente la mana cartofului
Acronim: REGEC
Directia de cercetare: 5 Agicultura, siguranta si securitatea alimentara
Tipul proiectului: Capacitati, 3 Cooperare bilaterala/multilaterala, Romania – Belgia (ROMANIA, Brasov / INCDCSZ – BELGIA, Libramont / Sectia Sisteme Agricole a Centrului de Cercetari Agricole Gembloux)
Sectorul de cooperare interesate: Cercetare si inovare (RW)
Durata: 36 luni (2008 – 2010)
Buget: 218.636 lei – detalii
2008: 32.007 lei
2009: 90.366 lei
2010: 96.263 lei

Consortiu

Autoritate contractanta:

Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR (INCDCSZ) BRASOV
Adresa: Str. Fundaturii nr.2, Brasov, Cod 500470, Romania
Tel: 0268/476795, Fax: 0268/476608
Web: http://www.potato.ro, e-mail: [email protected]
Responsabil proiect: Dr.ing. Nicoleta CHIRU, e-mail: [email protected]
Director proiect: Dr.ing. Sorin CHIRU, e-mail: [email protected]

Parteneri:

P1: SECTIA SISTEME AGRICOLE, CENTRUL VALON DE CERCETARI AGRONOMICE (CRA-W)
Adresa: Str. Serpont, nr. 100, 6800 Libramont, Belgia
Web:http://www.cra.wallonie.be/, e-mail: [email protected]
Tel: 0032 61 231010, Fax:0032 61 231028
Responsabil proiect: Atasat stiintific, responsabil al serviciului „Pommes de terre” din Sectia Sisteme Agricole Dr. Ing. Rolot Jean-Louis, e-mail: [email protected]

Introducere

OBIECTIVE GENERALE

La Libramont, având în vedere motivele descrise mai sus, am decis la începutul anilor 2000 relansarea activităţilor noastre în materie de selecţie a   varietăţilor,

altădată bine dezvoltate dar abandonate în cursul anilor 70. Din acel moment am profitat de şansa de a ne uni expertizei Institutului din Braşov în acest domeniu.

În cadrul prezentului proiect, dorim continuarea şi întărirea colaborării începute cu Institutul din Braşov la sfârşitul anilor ’90, care constă într-un program comun de selecţie de varietăţi având o rezistenţă crescută la mana cartofului.

 • Desfăşurarea proiectului (prezentarea detaliată a conţinutului proiectului) şi planul de realizare.

Activităţile se vor desfăşura pe trei direcţii principale:

 1. Inventarierea resurselor genetice disponibile:

Cele două institute vor efectua o căutare în scopul indentificării resurselor genetice printre colecţiile europene şi străine. Bazele de date disponibile vor fi consultate, genotipurile interesante vor fi selecţionate:

 • Centre for Genetic Resources (CGN), Wageningen, Ţările de Jos
 • Max Planck Institute, Germania
 • Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK),    Genbank,      Gross
 • Lusewitz (Germania)
 • Commonwealth Potato Collection
 • Nordic Genebank (Suedia)
 • ECPGR Potato database
 • Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava  (Suceava,   România,http://www.svgenebank.ro)
 • Centro International de la Papa (CIP), Lima, Pérou
 • Eucablight

 

 1. Constituirea unei colecţii menţinută in vitro şi special dedicată rezistenţei la mană

Genotipurile interesante vor fi introduse în colecţie astfel încât să se poată dispune de ele rapid în cadrul programului de selecţie comună al celor două Institute. Colecţia va fi constituită la Libramont şi va fi menţinută in vitro în laboratorul existent.

Un sprijin de personal este cerut pentru introducerea şi menţinerea in vitro a colecţiei (3 luni/an).

 1. Utilizarea resurselor într-un program de ameliorare.

Programele de încrucişare se derulează după următoarea schemă:

 • Alegerea părinţilor şi a strategiilor de încrucişare prin schimb de idei între cele două Instituţii
 • Realizarea încrucişărilor sub responsabilitatea Institutului din Braşov
 • Schimbul de sămanţă obtinută, între cele două institute: sunt prevăzute 15 încrucişări pe an
 • Semănarea seminţelor în sere şi obţinerea de plantule; în acest stadiu, o prima selecţie este realizată pe baza:
 • Prezenţei mlădiţelor
 • Formei tuberculilor
 • Numărului tuberculilor
 • Proprietăţilor epidermei (rugozitate, culoare)
 • Poziţiei şi profunzimii ochilor
 • Plantarea primilor tuberculi în câmp pentru producerea materialului de plantat anul următor; prima selecţie în câmp pe baza:
 • Tuberizării
 • Dezvoltării vegetative
 • Prezenţei mlădiţelor
 • Lungimii stolonilor
 • Plantarea tuberculilor recoltaţi în două parcele distincte: o parcela de multiplicare şi o parcelă de probă VCU
 • Evaluarea comportamentului la mană al clonelor selecţionate prin instalarea unei parcele netratată, în care diverşi martori sunt instalaţi în mod egal: notarea evoluţiei distrugerii frunzelor de către mană
 • Analiza valorii culinare şi a calităţii tehnologice a probei    VCU
 • Cele mai bune clone vor putea fi după aceea schimbate între cele două Instituţii în scopul de a valida comportamentul lor în condiţiile respective ale fiecărei ţări.

În concluzie, clonele selecţionate vor fi prezentate comunităţii ţtiinţifice graţie introducerii lor în probe demonstrative organizate în diverse locuri (Proiectul „Varietăţi”, centru Pilot Pomme de terre in Valonia, …).

Clonele interesante vor fi atunci puse la dispoziţia producătorilor prin intermediul unor acorduri avându-se în vedere respectarea dreptului de autor care va fi împărţit între cele două Instituţii.

 

Este prezentata descrirea proiectului REGEC – detalii RO     detalii EN

Detalii

Este prezentat planul / etapele de realizare a proiectului REGEC – detalii
Este prezentat rezumatul proiectului REGEC – detalii
Este prezentat rezultatele proiectului REGEC defalcate pe etape – detalii

Etapa I (decembrie 2008) Raport detalii
Activitate III.1 Documentare, infiintarea colectiei de resurse genetice „in vitro“
Etapa II (iulie 2009) Raport detalii
Activitate I.2 Inventarierea si mentinerea genotipurilor in colectie
Activitate III.1 Documentare, infiintarea colectiei de resurse genetice „in vitro“
Etapa III (decembrie 2009) Raport detalii RO , detalii BE
Activitate II.1 Semanatul semintelor si recoltatul primelor forme parentale
Activitate III.1 Mentinerea colectiei de germoplasma „in vitro“ , Multiplicarea resurselor genetice
Etapa IV (iulie 2010)
Activitate I.2 Inventarierea si mentinerea genotipurilor in colectie
Activitate III.1 Mentinerea colectiei de germoplasma „in vitro“ , Multiplicarea resurselor genetice
Activitate I.3 Teste in camp. Realizarea incrucisarilor pentru rezistenta la mana.
Etapa V (decembrie 2010)
Activitate II.2 Teste in camp. Multiplicarea si evaluarea in camp
Activitate II.3 Evaluarea in laborator: -teste in laborator pentru rezistenta la mana a clonelor, teste culinare
Activitate III.2 -participarea la lucrarile in camp, selectia clonelor -introducerea „in vitro“ a clonelor testate pentru mana

Evenimente

2009-12-10: SESIUNEA ANUALA DE COMUNICARI STIINTIFICE (9 Decembrie 2009, Brasov) „Cartoful, sfecla de zahar si plantele medicinale – parteneriat pentru viitor”

I. Lucrarii:
1. Moise Andreea, Hermeziu R., Zevedei P. Selectia clonala in urma hibridarilor cu genitori din belgia. SESIUNEA ANUALA DE COMUNICARI STIINTIFICE (9 Decembrie 2009, Brasov) „Cartoful, sfecla de zahar si plantele medicinale – parteneriat pentru viitor”

2009-07-16: SIMPOZIONUL NAŢIONAL “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXII-A (8 – 9 iulie 2009, Târgu Secuiesc, Judeţul Covasna): Tema: “Cultura cartofului – Soluţii pentru fermieri în condiţiile actualei crize economice”

I. Lucrarii:
1. Chiru S., Chiru N., Hermeziu R. Colectia de germopasma din genul Solanum de la INCDCSZ. SIMPOZIONUL NAŢIONAL “ZIUA VERDE A CARTOFULUI” EDIŢIA A XXXII-A

2008: Deplasare: Participarea la programul comun de lucru în cadrul proiectului bilateral româno-valon “ Evaluation et exploatation des ressources genetiques en pomme de terre pour la creation de varietes resistantes au mildiou ” dintre INCDCSZ Braşov şi CRA Gembloux, Libramont, Belgia., Libramont.

Contact

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr

Adresa: Str. Fundaturii nr 2, Brasov, cod 500470
Telefon: 0268/476795, Fax: 0268/476608
Web: http://www.potato.ro, e-mail: [email protected]
Persoana de contact: Dr.ing. Nicoleta CHIRU, e-mail: [email protected]