Proiecte nationale – CEEX, PN II, NUCLEU, BILATERAL

„Proiectarea, realizarea și experimentarea unui sistem mecatronic de monitorizare multispectrală a stării de vegetație aculturilor agricole”

Modificările climatice, economice şi antropice (presiunea exercitată de activităţile umane asupra agrosistemelor – reducerea biodiversităţii şi poluarea mediului) au condus la alterarea stabilităţii sistemelor agricole, mărirea vulnerabilităţii acestora şi ca urmare la diminuarea siguranţei şi securităţii alimentare. Managementul culturilor agricole, în condiţiile noi, create în ultima perioadă, impune tot mai mult monitorizarea resurselor de sol şi a dinamicii stării de vegetaţie a culturilor pentru intervenţiile, în timp real, privind alocarea de precizie (localizat şi economic) a input-urilor tehnologice (îngrăşăminte, pesticide etc.)

Vezi Proiect

 

Tehnologie inovativa pentru eficientizarea controlului virusului Y (tulpini necrotice), patogen al cartofului cu incidenta spatiala ridicata in contextul schimbarilor climatice din Romania.

Infectiile produse de virusul Y al cartofului pot reduce productia cu 50-90%. Se impune ca prioritate identificarea materialului initial sanatos, utilizarea unor soiuri rezistente la atacul acestui virus. In ultimele trei decenii au aparut tulpini virale noi, agresive (inving rezistenta unor soiuri), unele producand simptome pe tuberculi. Pagubele produse de acestea sunt cantitative (reducerea productiei), calitative (deprecierea comerciala a tuberculilor), financiare (cartoful de consum devine nevandabil, cel de samanta este declasat sau respins de la certificare).

Vezi Proiect

Proiecte Sectoriale ADER 2020

ADER 1.2.2.  Ridicarea performantelor calitative si cantitative a materialului de samanta de cartof din verigi superioare, prin elaborarea si perfectionarea metodelor tehnologice si de control fitosanitar
ADER 2.2.2. Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilitatii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahar si a cartofului fata de agentii de daunare (re)emergenti si modalitati de diminuare a acestora
ADER 2.2.3.  Sisteme de masuri tehnico-organizatorice si baze de date, pentru prognoza, monitorizarea si controlul lui Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus-putregaiul inelar al cartofului (boala de carantina fitoendemica)
ADER 5.3.1.  Perfectonarea mangementului culturii cartofului, la nivel de ferma, prin promovarea unui sistem suport pentru decizie (DSS)bazat pe monitorizarea continua a resurselor
ADER 7.1.7.  Elaborarea si implementarea Programului national de selectie si mentinere a liniilor autohtone de curci

Vezi Proiect

Studii de marketing si plan de promovare a produselor si serviciilor INCDCSZ Brasov
(135/04.06.2010, POSCCE -O224, ID790 – Contract: 135/04.06.2010)

Realizarea unui studiu de marketing pentru fiecare produs (soiuri si samanta de cartof, sfecla de zahar si plante medicinale) si servicii (tehnologii de cultivare si consultanta)realizate in activitatea de cercetare la Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar (INCDCSZ) Brasov. Acest studiu va fi utilizat pentru realizarea planurilor personalizate de promovare pentru aceste produse si servicii in scopul valorificcrii acestora in dezvoltarea ecomonica a unitatii.

Vezi Proiect

Dezvoltarea si promovarea unui modul de productie ecologica (cartof, cereale, plante medicinale si plante furajere), la nivel de ferma
(S.C.G.141559/2008, UTSCG)

Obţinerea de produse ecologice de înaltă valoare biologică (sămânţă certificată din categorii biologice superioare) la speciile: cartof, facelia, triticale, care să corespundă solicitărilor producătorilor agricoli operatori certificaţi pentru agricultura ecologică şi operatorilor de piaţă.

Vezi Proiect

Proiect: PS 221/2006, MADR

Realizare structură informaţională şi de comunicaţii performante(PORTAL), care să asigure transmiterea şi să permită preluarea şi utilizarea în timp real a informaţiilor utile pentru microzonele create.
Vezi Proiect

 

Producerea cartofului din soiuri pretabile la agricultura durabila prin microtuberculi obtinuti „in vitro” folosind metoda imersiei permanente.
MICROCAR (51-019/2007)

Proiectul urmareste stimularea parteneriatului cu universitatile USAMV Bucuresti, ULB Sibiu si cu SCA Suceava, obiectivele acestuia axandu-se pe introducerea in cultura intr-un timp mai scurt si cu o productivitate ridicata a soiurilor performante, pretabile la agricultura durabila, ceea ce va conduce la imbunatatirea materialului de plantat certificat si implicit la obtinerea unor productii mari si constante la nivel ul intregii tari.
Vezi Proiect

 

Evaluarea si exploatarea resurselor genetice ale cartofului pentru crearea de varietati rezistente la mana cartofului
REGEC (104CB/2008, Bilateral Belgia/2008,ROMANIA-BELGIA)

Cartoful constituie una din cele mai importante culturi în România. Peste 270.000 ha sunt cultivate în fiecare an. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de zahăr, din Braşov, face parte din Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România şi reprezintă cea mai mare unitate de cercetare pentru cartof din ţară. Printre activităţile sale de cercetare se numără tehnicile de cultivare, fiziologia, hibridarea, virologia, producţia de plante şi elaborarea metodelor de control a maladiilor.
Vezi Proiect

REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATII DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Aceasta componenta este alcatuita conform Ordinului M.Ed.C.I. nr. 3845 din 06.05.2009 (Anexa 1).

Listă proiecte finalizate şi în derulare

1990 – 2005 2005 – 2007 2008
 

Site-uri de interes:

Oportunitati de parteneriat in Platforma The Enterprise Europe Network (EEN)