pot0-1170x350 cladire

Conferinţă dedicată Centenarului Unirii 1918-2018

Suntem onoraţi să vă informăm că în zilele de 27-28 noiembrie 2018, INCDCSZ Braşov va organiza  Conferinţa naţională cu participare internaţională intitulată

Abordări noi în cercetare la cultura cartofului, sfeclei de zahăr, cerealelor şi plantelor medicinale în condiţiile provocărilor generate de schimbările climatice şi economice globale
Conferinţă dedicată Centenarului Unirii 1918-2018″

Programul ştiinţific va cuprinde următoarele secţiuni:

  • Istoric
  • Genetică şi ameliorarea
  • Biotehnologii
  • Fiziologie şi biochimie
  • Producere de sămânţă şi material săditor
  • Tehnologii de cultură
  • Protecţia plantelor
  • Calitate şi păstrare
  • Agricultura de precizie

Programul de înregistrare a lucrărilor:

Termenul limită pentru trimiterea rezumatului 10 septembrie 2018
Comunicarea aceptării rezumatului 20 septembrie 2018
Termenul limită pentru expedierea articolului în extenso 01 noiembrie 2018
Comunicarea acceptării articolului 10 noiembrie 2018

Limba oficială a conferinţei este limba română, cu traducere în limba engleză.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să o contactaţi pe d-na Cristina Comanelea, e-mail icpc@potato.ro.

Vom fi onoraţi să vă avem alături la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, România.

Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU,
Director General,
INCDCSZ Brasov, Romania

Dr.ing. Victor DONESCU,
Director Ştiinţific,
INCDCSZ Brasov, Romania